1. VIDEO: Africký pohár národov: Nigéria po kvalifikačných zlyhaniach opäť s medailou, jedinému gólu prechádzala kuriózna situácia  ŠPORT.sk
 2. VIDEO: Nigéria vybojovala na Africkom pohári národov bronzové medaily  Šport7.sk
 3. Analýza zápasu Tunisko – Nigéria: Africký pohár prinesie ďalší vyrovnaný duel  ŠPORT.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. PREMIER LEAGUE NEWS (18.7.): Dúbravka má päť ponúk. Vyberie si klub Premier League?  Šport7.sk
 2. PREMIER LEAGUE NEWS (16.7.): Ostane Hudson-Odoi v Chelsea?  Šport7.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: AS Trenčín sa chce vyhnúť bojom o záchranu: Rybníček: Poučili sme sa  ŠPORT.sk
 2. Trenčín sa chce vyhnúť bojom o záchranu: Rybníček: Poučili sme sa  Profutbal.sk
 3. AS túži po návrate na pohárové pozície - SME  SME.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Odchovanec Slovana: Tí hráči ani nevedia, čo je Slovan. Vedenie má, čo chcelo...  Profutbal.sk
 2. PaSlovan PapáBratislava – dnešná hanba celého slovenského futbalu.  BLOG.PRAVDA.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FC Petržalka sa chce v II. lige pohybovať v pokojných vodách  ŠPORT.sk
 2. Futbalová Petržalka nemyslí na Fortuna ligu: Tréner o očakávaniach v novom ročníku  Športky.sk
 3. Petržalke nastavila ciele minulá sezóna. Dojčan: Posily dobre zapadli  Profutbal.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FC ViOn sa chce napriek obmene kádra vyhnúť v novej sezóne bojom o záchranu  ŠPORT.sk
 2. ViOn v príprave bez prehry, v sezóne o záchranu. Švec sa stále nevrátil  Profutbal.sk
 3. Zlaté Moravce získali skúseného obrancu Tótha  ŠPORT.sk
 4. ViOn získal člena majstrovskej Trnavy. Tóth: Zavážil príchod Mareka Ondrejku  Profutbal.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Až v Madride všetci uvidia skutočného Edena Hazarda, predpovedá jeho bývalý tréner  ŠPORT.sk
 2. Belgický tréner udivuje: Hazard bude v Reale Madrid ešte lepší, môže vyhrať Zlatú loptu  NOVÝ ČAS
 3. Belgický kouč predpovedá Hazardovi skvelú budúcnosť v Reale: Až teraz uvidia skutočného Edena!  Športky.sk
 4. Eden Hazard si zvolil číslo dresu  halamadrid.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Manchester City sa vzdal anglického reprezentanta. Predal ho Evertonu  ŠPORT.sk
 2. Úspechy a trofeje stačili, chce hrávať viac: Opúšťa Manchester a prestupuje do Liverpoolu  Športky.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bývalý veľký Saganov konkurent: Peter je jednoznačný favorit na zelený dres  ŠPORT.sk
 2. Kittel nejazdí, Cavendisha nevzali, Greipel sa trápi. Čo je so staršou generáciou Saganových súperov?  Denník N
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bottas už nemá na čo čakať: Musím využiť každú príležitosť  F1.sk
 2. Bottas vyhral kvalifikáciu na VC Spojeného kráľovstva  SME.sk
 3. Bottas získal pole position v Silverstone, Hamilton odštartuje z 2. priečky  ŠPORT.sk
 4. Britská pole position pre Bottasa, Hamilton a Leclerc stratili menej ako desatinku!  F1.sk
 5. Prekvapivý víťaz kvalifikácie F1. Hamilton prišiel o neporaziteľnosť na okruhu  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Skúsený víťaz NBA nás priviedol k ďalšiemu triumfu: Slovensko uspelo aj proti Írom  Športky.sk
 2. Slováci uspeli aj v druhom prípravnom zápase  ŠPORT.sk
 3. Slováci zdolali v príprave Írsko, Tabak: Hráči sa snažili  ŠPORT.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Icardi opustil tréningový kemp Interu Miláno  ŠPORT.sk
 2. Vzťahy medzi argentínskou hviezdou a Interom na bode mrazu: Icardi opustil tréningový kemp  Športky.sk
 3. Príde Škriniar o hviezdneho spoluhráča? Icardi opustil tréningový kemp Interu Miláno  Šport7.sk
 4. Icardi predčasne opustil tréningový kemp Interu  Profutbal.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nekonečný finálový zápas. Na jeho konci sa ligotal prvý grandslamový titul  PRAVDA.sk
 2. Wimbledon: Kolumbijčania Cabal s Farahom víťazmi epického finále štvorhry  ŠPORT.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Haraslín hrdinom Lechie: Slovenský reprezentant zariadil dvoma gólmi poľský Superpohár  Športky.sk
 2. Haraslín vystrieľal Gdansku poľský Superpohár  Profutbal.sk
 3. VIDEO: Slovenský reprezentant v Poľsku hrdinom: Haraslín dvomi gólmi zariadil triumf Lechie v Superpohári  Šport7.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
VIDEO: Africký pohár národov: Alžírsko a Tunisko uzavreli zoznam semifinalistov  ŠPORT.sk

Futbalisti Alžírska postúpili do semifinále Afrického pohára národov. Vo štvrtkovom štvrťfinále v Sueze zdolali Pobrežie Slonoviny v rozstrele z bieleho.

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Oslavy víťazstva Alžírčanov vo futbale prerástli vo Francúzsku do násilností  PRAVDA.sk

Alžírčania žijúci v metropolitnej oblasti Paríža vo štvrtok večer zablokovali niektoré úseky obchvatu okolo francúzskej metropoly. V samotnom hlavnom meste ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Federer proti Nadalovi? Neexistuje nič viac - Tenis  PRAVDA.sk
 2. Tenisový sviatok na obzore  NOVÝ ČAS
 3. V semifinále Wimbledonu sa stretne „veľká trojka“, Nadal je zo súboja s Federerom nadšený  Webnoviny.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Štúdio Športiek s Martinom Velitsom o Tour de France: Všetci sú pod tlakom, Sagan to zvláda perfektne  Športky.sk
 2. Podľahli ste Tour de France? Toto určite potrebujete vedieť  Podkapotou.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Balotelli pre netradičnú stávku opäť v problémoch  ŠPORT.sk
 2. Mario Balotelli sa dostal do problémov s políciou  SME.sk
 3. Balotelli ponúkol za šialený skok do mora 2000 eur, na krku má políciu  PRAVDA.sk
 4. Postrach Balotelli opäť lieta v problémoch  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Legendárny Pelé: Messi sa zachoval neprofesionálne, neuniesol svoju slabú formu  ŠPORT.sk
 2. Legendárny Pelé skritizoval Messiho: Slabá forma! Neuniesol to ani po psychickej stránke  Športky.sk
 3. Pelé: Brazília vyhrala Copu zaslúžene. Messi neuniesol slabú formu  PRAVDA.sk
 4. Podľa Pelého sa Brazílčania podriadili kolektívu, Messi neuniesol slabú formu a jeho komentáre boli neprofesionálne  hlavnespravy.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Silný odkaz Jaromíra Jágra českému tenisu: Sme najlepší na svete!  ŠPORT.sk
 2. VIDEO Letí Muchová... Česká hviezdička si opantala svet, odkaz Jágra vás chytí za srdce!  Športky.sk
 3. Muchová zdolala vo Wimbledone Plíškovú, chválil ju Jágr  SME.sk
 4. Muchovej triumf vo Wimbledone! Neuveríte, ktorá herečka ju žiadala o lístky  PRAVDA.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kontrakt Adama Lišku? Zrejme najnižší spomedzi všetkých legionárov, tvrdí riaditeľ Čerepovca  ŠPORT.sk
 2. Líška bude v KHL 2019/2020 hrať za Severstaľ Čerepovec  SME.sk
 3. Riaditeľ klubu sa postavil na stranu slovenského reprezentanta: Pozeráte sa len na štatistiky!  Športky.sk
 4. Šéf Čerepovca prehovoril o talentovanom Liškovi  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Wimbledonský sen dieťaťa sa rozplynul. Gauffová: Stále nemám slov  PRAVDA.sk
 2. Wimbledonský zázrak pobláznil celý tenisový svet: Ukázala som, že možné je všetko!  Športky.sk
 3. Cori Gauffová skončila v osemfinále Wimbledonu 2019  SME.sk
 4. Má 15 a už si získala celý tenisový svet. Najlepší týždeň v živote, hovorí Gauffová  ŠPORT.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Patrik Hrošovský vysvetľuje odchod z Plzne: Nastal ideálny čas  ŠPORT.sk
 2. Hrošovský si za pomoci manželky vyžiadal prestup. Podpísal do leta 2024  PRAVDA.sk
 3. Hrošovský na Plzeň nikdy nezabudne: Som rád, že jej ešte takto môžem pomôcť  Športky.sk
 4. Hrošovský odchádza z Plzne, jeho kroky povedú do Belgicka za zaujímavé odstupné  ŠPORT.sk
 5. Hrošovský sa lúči s Plzňou, v Genku zostane do roku 2024  Profutbal.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pred Slovanom ťažký boj na troch frontoch. Martin Ševela sa vyjadril aj k odchovancom  ŠPORT.sk
 2. Liga majstrov v ďalšej fáze, v akcii okrem Slovanu aj Celtic či Ferencváros  Profutbal.sk
 3. FOTO: ŠK Slovan predstavil viacero noviniek na čele s dresmi  ŠPORT.sk
 4. V Lige majstrov v akcii ŠK Slovan aj viacero slávnych klubov  ŠPORT.sk
 5. Andraž Šporar má so Slovanom po novej zmluve veľké ambície  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Greg LeMond: Najväčší favorit? Nie je jasný, ale mohol by vyhrať Valverde  ŠPORT.sk
 2. Trojnásobný šampión Tour de France predpovedá: Ak zhodil päť kilov, tak je favoritom!  Športky.sk
 3. Valverde môže vyhrať Tour de France 2019, tvrdí LeMond  SME.sk
 4. Trojnásobný šampión Tour de France predpovedá: Ak zhodil päť kíl, tak je favoritom!  Športky.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Trenčín proti Slovácku s remízou i prehrou, Senica padla, Nitra s výpraskom  Profutbal.sk

Futbalisti Trenčína remizovali v sobotnom prípravnom zápase so Slováckom 1:1. Nerozhodne skončil aj duel Zlatých Moraviec s Petržalkou (2:2). Futbalistom ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Africký pohár národov: Nigéria postúpila cez Kamerun, domáci Egypt šokovaný  ŠPORT.sk
 2. VIDEO Senzačný koniec Salaha s domácim Egyptom, Africký pohár národov už aj bez obhajcu titulu  Športky.sk
 3. APN: Nigéria vyradila obhajcov z Kamerunu, domáci Egypt prekvapivo padol s JAR  Profutbal.sk
 4. VIDEO: Africký pohár národov: Nigéria postúpila cez Kamerun  ŠPORT.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Brazília - Peru (Copa América)  ŠPORT.sk
 2. Analýza zápasu Brazília – Peru: Maracana bude oslavovať domáci triumf  ŠPORT.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Má všedné meno, pochádza z mestečka. De Jong je milovník cestovania a videohier  Šport7.sk
 2. LA LIGA NEWS (5.7.): De Jong je už v Barcelone. Príde nakoniec De Ligt?  Šport7.sk
 3. Barcelona a Holandsko mali vždy špeciálne spojenie. De Jong bude hrať s idolom  Šport7.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Herrera si po odchode z United našiel nový klub: Jeho kroky smerujú k francúzskemu majstrovi  Športky.sk

PARÍŽ - Španielsky futbalista Ander Herrera prestúpil do francúzskeho Paríža St. Germain. V sezónach 2014 až 2019 hral v Manchestri United, po ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Pred vstupom do NHL mal strach, teraz je Panarin jedným z najlepšie platených hráčov ligy  ŠPORT.sk

Keď Artemij Panarin vstupoval do NHL, všetci boli plní očakávania. Najmä v Chicagu, kde napokon vytvoril s Patrickom Kaneom neobyčajnú útočnú dvojicu,

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Sagan sa musí mať na pozore! Toto budú jeho najväčší konkurenti v boji o zelený dres  Športky.sk
 2. Sagan zabojuje o rekordný zelený dres: Zvládne tri kľúčové etapy? Kto sú najväčší rivali?  TVNOVINY.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prestup ukončený! Denis Vavro sa stal oficiálne hráčom Lazia Rím  ŠPORT.sk
 2. Prestup spečatený: Slovenský reprezentant si zahrá v talianskom veľkoklube!  Športky.sk
 3. Slovenský obranca mieri do Lazia Rím. Taliani za neho zaplatia desať miliónov eur  HNonline.sk
 4. Obranca Denis Vavro putuje z Kodane do Talianska. Zaradí sa medzi najdrahších Slovákov  ŠPORT.sk
 5. Lazio potvrdilo prestup Vavra. Podpísal zmluvu na 5 rokov  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO: Stovky tisíc fanúšikov sledovali predstavovanie Sagana a ďalších jazdcov pred Tour de France  ŠPORT.sk
 2. VIDEO Sagan sa predstavil fanúšikom v Bruseli: Ceremoniál oslavou najväčšej legendy  Športky.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prvý týždeň Wimbledonu pohrebiskom veľkých favoritov: Profesor Federer vysvetlil prečo  Športky.sk
 2. Wimbledon: Nadal vyhral bitku nad Kyrgiosom, Federer pohodlne postúpil  ŠPORT.sk
 3. Do 3. kola Wimbledonu postúpili Struff, Millman aj Querrey  SME.sk
 4. VIDEO Federer spravil ďalší krok k nevídanej stovke: V druhom kole sfúkol domácu nádej  Športky.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Známy cyklista si zničil život: Medailista z olympiády predával drogy, pôjde do väzenia  Športky.sk
 2. Dvojnásobný medailista z OH predával drogy  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google