1. VIDEO: Kandidát na gól roka. Carlos Vela si z protihráčov spravil kužele  ŠPORT.sk
 2. VIDEO Nadpozemský zásah z inej planéty: Fantázia v pohybe, komentátor takmer prišiel o hlas!  Športky.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovenská herečka 5 mesiacov po pôrode: Ukázala postavu v plavkách... Plné prsia a TOP bruško!  Topky
 2. Exsuperstaristka len päť mesiacov po pôrode: Do očí sa jej veru nepozriete  TVNOVINY.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tesne pred štartom novej série čelí Markíza problémom: Prišli o Oteckov!  Topky
 2. Oteckovia - NOVÉ ČASTI od pondelka 2. 9. 2019 o 17:55 na TV Markíza  Televízia Markíza
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. PlayStation 5: Nový patent odhalil zatiaľ najlepší pohľad na dizajn pripravovanej konzoly  touchIT
 2. Nový patent Playstation 5 vyzerá šialene. Bude takto vyzerať nová konzola?  Gamesite.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Age of Empires 2: Definitive Edition vychádza 14. novembra  MojWindows.sk
 2. Prichádza Age of Empire 2 so 4K grafikou. Legendu medzi hrami čaká množstvo noviniek  Startitup
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. CEO Huawei: „Do roku 2021 bude spoločnosť nezávislá od amerických technológií...“  Vosveteit.sk
 2. Zakladateľ Huawei vyzval zamestnancov, aby sa pripravili na „bojový režim“. Spoločnosť plánuje zásadné zmeny  Startitup
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Odľahčený Hyundai i30 N príde ako 600-kusová séria - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 2. Hyundai predstaví špeciálnu novinku. Zaútočí na Renault, Hondu aj Volkswagen  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pri prevrátení traktora utrpel muž viacero zranení  Aktuality.sk
 2. V lese pri Karnej sa prevrátil traktor, miestny muž utrpel ťažké zranenia  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Obchodnej ulici v Bratislave otvorili novú stanicu mestskej polície  Aktuality.sk
 2. Bude tam konečne bezpečnejšie? Na bratislavskej Obchodnej ulici otvorili novú stanicu mestskej polície  NOVÝ ČAS
 3. Na Obchodnej v Bratislave otvorili stanicu mestskej polície  SME.sk
 4. Na Obchodnej ulici otvorili policajnú stanicu, bude tam pôsobiť aj špeciálna zásahová jednotka  HNonline.sk
 5. Policajná stanica na Obchodnej bude kontaktným centrom i zónou bezpečia  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Maďarsku sa zrazil vlak s autom, zahynuli traja ľudia  SME.sk
 2. V Maďarsku si zrážka rýchlika s autom si vyžiadala tri obete  Aktuality.sk
 3. Medzinárodný rýchlik sa zrazil s osobným autom, zomreli traja ľudia  Teraz.sk
 4. Tragická zrážka medzinárodného rýchlika s autom v Maďarsku  NOVÝ ČAS
 5. Rýchlik prešiel slovenské hranice a zrazil sa s autom. Hlásia mŕtvych  TA3
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zo skromného chlapca najlepší strelec Premier League. Hetrikom do siete Dúbravku sa Pukki zapísal do histórie  ŠPORT.sk
 2. Hetrik do siete Dúbravku a zápis do histórie: Zo skromného chlapca najlepší strelec Premier League!  Športky.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Africký MOR sa po Trebišove blíži k ďalšiemu okresu: Prenáša sa veľmi rýchlo a rôznymi spôsobmi  Topky
 2. Africký mor ošípaných je už aj na hranici okresu Košice-okolie  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Hlohovci na smrť dobodali muža. Obvinili jeho milenku  Aktuality.sk
 2. Hrôza v Hlohovci: Záhadná smrť Ľubomíra († 39), siahla mu na život jeho mladá priateľka?!  NOVÝ ČAS
 3. AKTUÁLNE Vražda v Hlohovci: Michaela (22) mala pobodať milenca Ľubomíra (†39)  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. AS Rím získal posilu z londýnskej Chelsea  ŠPORT.sk
 2. AS Rím získal na hosťovanie zaujímavú posilu z Chelsea  Šport7.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Honor predstavil gamepad: Hranie na smartfónoch naberie nový rozmer  TECHBYTE.sk
 2. Honor predstavil Gamepad pre smartfóny  touchIT
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Odštartovala ruská nosná raketa Sojuz-2  Aktuality.sk
 2. NAŽIVO: Na ISS letí vesmírna loď. 'Pilotuje' ju robot  PRAVDA.sk
 3. Odštartovala nosná raketa Sojuz-2, mieri k ISS  Živé.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Holanďania chystajú veľkú rozlúčkovú brexit párty na pláži  SME.sk

BRUSEL, AMSTERDAM. Takmer 10-tisíc Holanďanov uviedlo, že sa 31. októbra zúčastnia na rozlúčkovej plážovej párty na holandskom pobreží. V posledný ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kmotríkovci schválili bývalému šéfovi vodární zlatý padák  SME.sk
 2. Má väzby na vedenie polomestskej firmy s Kmotríkovým vplyvom. A fakturuje jej státisíce  Aktuality.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Olympiakos jasnou výhrou nabral kurz do skupiny, Dinamo doma zdolalo Rosenborg  Športky.sk
 2. Dinamo Záhreb aj Olympiakos Pireus využili domáce prostredie  NOVÝ ČAS
 3. Analýza zápasu Dinamo Záhreb – Rosenborg: Strelia hostia v Záhrebe gól?  ŠPORT.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Liga majstrov: Olympiakos jednou nohou v skupinovej fáze, remíza CZ Belehrad  ŠPORT.sk
 2. Liga majstrov 2019/2020 - play off, 1. zápasy (streda)  SME.sk
 3. VIDEO: Olympiacos suverénne mieri do skupinovej fázy Ligy majstrov, s dobrou pozíciou aj Dinamo Záhreb  Šport7.sk
 4. Analýza zápasu Young Boys – CZ Belehrad: V Berne skórujú oba tímy  ŠPORT.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Českí turisti skončili v ukrajinskom väzení: Mysleli si, že sú na Slovensku, dopustili sa zločinu  Topky
 2. Česi nelegálne prešli slovensko-ukrajinskú hranicu, jeden z nich nemal pas  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zúrivý Trump sa zahryzol do niekoľkých krajín: Americká hlava má všetkého akurát po krk  Topky
 2. Trump vyzval štáty na boj proti džihádistom - Svet  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. US Open: Trio slovenských tenistov postúpilo do 3. kola kvalifikácie, Šramkovej koniec  ŠPORT.sk
 2. Jana Čepelová do finále kvalifikácie na US Open 2019  SME.sk
 3. Čepelová blízko postupu do hlavnej súťaže US Open, 2. kolo zvládol aj Lacko  NOVÝ ČAS
 4. US Open: Čepelová postúpila do 2. kola kvalifikácie, čaká ju Beguová  ŠPORT.sk
 5. Jana Čepelová postúpila do 2. kola kvalifikácie US Open  SME.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tragédia pred svetovým šampionátom: Bieloruský reprezentant zahynul pri tréningu  Športky.sk
 2. Pred majstrovstvami sveta v Rakúsku zahynul bieloruský reprezentant v paraveslovaní  ŠPORT.sk
 3. Obrovská tragédia: Z Dunaja vytiahli telo mŕtveho pretekára  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Johnson a Merkelová sa zhodli: Na návrat Ruska do G7 nie je vhodný čas  Topky
 2. Nie je vhodný čas na návrat Ruska do G7, tvrdí Johnson a Merkelová  PRAVDA.sk
 3. Johnson a Merkelová: Nie je vhodný čas na návrat Ruska do G7  HNonline.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Smer navrhne automatické zvyšovanie minimálnej mzdy  SME.sk
 2. Smer navrhne automatické zvyšovanie minimálnej mzdy, SNS podporu podmienila zmenami v penziách  PRAVDA.sk
 3. Výšku minimálnej mzdy má určiť zákon, podľa Fica je prelomový  TA3
 4. Smer navrhne automatické zvýšenie minimálnej mzdy, oznámil Fico  HNonline.sk
 5. Smer navrhne automatické zvýšenie minimálnej mzdy, vyhlásil Fico  HNonline.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vo vyšetrovaní vlámania do chaty advokáta Bžána nastal posun  SME.sk
 2. Odpadnete, čo zmizlo z chaty advokáta Bžána  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pellegrini o Kočnerovej komunikácii: Exhibíciu jedného pána nemožno brať ako dôkaz  Topky
 2. Premiér o Kočnerovi: Prečo jeho komunikácia uniká po častiach?  TA3
 3. Pellegrini označil Kočnerove správy so Zsuzsovou za exhibíciu jedného pána  SME.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Ani malé deti ich manželstvo neudržali. Slávny pár sa rozvádza  TV Markíza

Dvojica ide od seba po šiestich rokoch manželstva.

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Amazonský prales horí už týždeň. Z požiarov obviňujú aj prezidenta  Aktuality.sk
 2. Amazonský prales horí už niekoľko týždňov. Krajina vyhlásila mimoriadny stav  REFRESHER
 3. Po Sibíri aj Brazília. Amazonské pralesy sú v plameňoch  TREND.sk
 4. Brazílske mesto Sao Paulo zahalila tma uprostred popoludnia  NOVÝ ČAS
 5. Amazonský prales je v plameňoch, ukazujú satelitné zábery. V Sao Paolo sa deň kvôli smogu zmenil na noc  Interez.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Španielsko vydalo medzinárodné varovanie pred epidémiou listeriózy  Aktuality.sk
 2. Dovolenkári, pozor! Španielsko vydalo medzinárodné varovanie pred epidémiou  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KVÍZ: Ako dobre poznáš Billie Eilish?  REFRESHER
 2. Billie Eilish pred 18-tisíc Slovákmi a Čechmi potvrdila pozíciu najrýchlejšie stúpajúcej hviezdy na svete (Fotoreport)  REFRESHER
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Xiaomi ALIFIT: Digitálne hodinky od Xiaomi za 16 € sú tu!  AndroidPortal.sk
 2. Xiaomi ALIFIT: Digitálne hodinky od Xiaomi za lákavú cenu sú tu!  TECHBYTE.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kombi raketa Audi RS6 Avant dostáva úplne nový vzhľad a techniku  REFRESHER
 2. FOTO: Audi RS6 je opäť tu. Silnejšie a ostrejšie než predtým  Podkapotou.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poradca prezidentky: Čaputovej sa vyhrážali, keď bojovala proti pezinskej skládke  Aktuality.sk
 2. Poradca prezidentky: Čaputovej sa vyhrážali!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tesla Roadster po prvý raz obletela okolo Slnka  SME.sk
 2. Tesla Roadster so Starmanom za volantom prvýkrát obletel Slnko  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bora-Hansgrohe angažovala nemeckého mladíka Kämna, má čoraz menšiu závislosť od Saganových úspechov  ŠPORT.sk
 2. Viazanosť na Sagana v Bore klesá: Nový jazdec jasne ukazuje cestu budúcnosti  Športky.sk
 3. Lennard Kämna ide zo Sunweb do Bora-Hansgrohe  SME.sk
 4. Závislosť Bory od úspechov Sagana sa zmenšuje. Do tímu prichádza nemecký talent  PRAVDA.sk
 5. Čoraz menšia závislosť od úspechov Petra Sagana? Do Bora-Hansgrohe príde nemecký talent  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Xiaomi Jessis U Disk: 64 GB kapacita za 13 € a krásne spracovanie  AndroidPortal.sk
 2. Xiaomi má USB flash disk za 13 €. Má 64 GB kapacitu, USB A a USB C port  TECHBYTE.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Naša prezidentka opäť prekvapila: Minule účesom, dnes dokonalým outfitom  Diva.sk

Nemci nám doteraz zrejme nezávideli nič, no odteraz sa to určite zmení. Na našej prekrásnej a štýlovej prezidentke mohli len oči nechať! Zuzana Čaputová ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vláda schválila zákaz jednorazových plastov  SME.sk
 2. Vláda dala definitívnu stopku jednorazovým plastom na Slovensku  Aktuality.sk
 3. Vláda schválila zákaz niektorých jednorazových plastových výrobkov od roku 2021. Odpad  Denník N
 4. Vláda schválila zákaz. Slamky či tyčinky do uší na Slovensku skončia  HNonline.sk
 5. Koniec jednorazovým plastom. Vláda schválila ich zákaz - Ekonomika  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pellegrini: Mojou úlohou je aj spolu s Ficom hľadať riešenia, aby bol Smer úspešný  PRAVDA.sk
 2. Pellegrini z vlády ani Smeru neodchádza, s Ficom hovoria o budúcnosti  Denník N
 3. Naživo: Peter Pellegrini o svojej budúcnosti  Denník N
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Fico reaguje na informácie o Pellegriniho odchode zo Smeru  Aktuality.sk
 2. Fico prekvapil: Nemusím byť jednotkou na kandidátke! Reakcia na vzťah s Pellegrinim  Topky
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO: Čaputovej stretnutie s Merkelovou a Steinmeierom  SME.sk
 2. Čaputová sa na návšteve Nemecka predviedla  NOVÝ ČAS
 3. Steinmeier: Čaputová je nádejou pre demokratické hodnoty  SME.sk
 4. Čaputová sa stretla s nemeckým prezidentom, ocenili blízke vzťahy oboch krajín  HNonline.sk
 5. Prezidentka Čaputová si želá, aby bolo hlas Nemecka v Európe jasne počuť  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Priama reč Erika Jendrišeka: Slovanu dávam desať - pätnásť percent  ŠPORT.sk
 2. Šporar burcuje fanúšikov Slovana pred gréckym súperom: Na Tehelnom poli sme doma my!  Športky.sk
 3. PAOK je odmena aj výzva. Slovanisti túžia hrať veľa veľkých zápasov  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Švédska hokejová federácia musí riešiť vzburu reprezentačného družstva  ŠPORT.sk
 2. Prišlo k najhoršiemu: Bojkot vo švédskej hokejovej reprezentácii je realitou!  Športky.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovák sa vydáva za hráčskeho sprostredkovateľa a podviedol už viacerých futbalistov. SFZ začal konať  ŠPORT.sk
 2. Slovák pripravil o peniaze futbalové talenty  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Cristiano Ronaldo šokuje! Táto sezóna môže byť jeho posledná  ŠPORT.sk
 2. Cristiano Ronaldo nevie, kedy ukončí kariéru, možno o rok  SME.sk
 3. Ronaldo: Koniec kariéry? Možno už po sezóne - Zahraničné ligy  PRAVDA.sk
 4. Ronaldo pripustil koniec kariéry  NOVÝ ČAS
 5. VIDEO Ach jaj, na čo sa to Ronaldo dal? Fanúšikovia vysmiali najtrápnejšiu reklamu všetkých čias!  Športky.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prekvapivý krok televízie JOJ: V Talente ďalšia novinka a... Môže za to Pátrovič!  Topky
 2. Novinka v ČSMT: Pátrovič bude nadšený  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Gabika Marcinková prvýkrát ukázala dcérku: Je nádherná  TVNOVINY.sk
 2. Tá je ale rozkošná! Markizácka kráska konečne ukázala dcérku... Skrývala ju takmer rok!  Topky
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Požičovňa áut si kúpila 85 Tesiel. Kvôli hroznej kvalite radšej zvyšok objednávky zrušila  Startitup
 2. Požičovňa áut zrušila väčšinu z objednávky na 100 áut Tesla. Údajne pre nekvalitu  Podkapotou.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google