1. Proti odvolaniu rektora STU sa postavila študentská časť Akademického senátu  Aktuality.sk
 2. Proti odvolaniu rektora STU sa postavila študentská časť senátu  SME.sk
 3. Proti odvolaniu rektora Slovenskej technickej  Denník N
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Podmytá cesta v Demänovskej doline je už opravená  Aktuality.sk
 2. Cesta v Demänovskej Doline, ktorú podmyla voda  Denník N
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Gastropodnikatelia posielajú otvorený list premiérovi Matovičovi  SME.sk
 2. Gastropodnikatelia posielajú otvorený list premiérovi. Podnikom hrozí obrovský krach  Dnes24.sk
 3. Gastropodnikatelia posielajú otvorený list premiérovi I. Matovičovi  Teraz.sk
 4. Gastro prevádzky sú na kolenách, od Matoviča chcú rýchle a efektívne riešenia kritickej situácie  Webnoviny.sk
 5. Otvorený list Matovičovi od gastropodnikateľov: Sme až v likvidačnej situácii  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mičovský pripravuje novelu, ktorá ohrozí potravinovú sebestačnosť, varuje Klub 500  PRAVDA.sk
 2. Klub 500 hovorí o útoku na podnikanie. Mičovského novelu považuje za protiústavnú  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. O väzbe pre špeciálneho prokurátora Kováčika budú rozhodovať v nedeľu  Aktuality.sk
 2. Prokurátor podal návrh na vzatie Kováčika do väzby  SME.sk
 3. Prokurátor podal návrh na vzatie Dušana Kováčika do väzby  Topky
 4. Prokurátor podal na Dušana Kováčika návrh na vzatie do väzby  Aktuality.sk
 5. Prokurátor navrhol väzbu pre Dušana Kováčika  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tisíce Poliakov protestovali proti takmer úplnému zákazu interrupcií  Aktuality.sk
 2. V Poľsku sa už tretí deň po sebe konali  Denník N
 3. Tisíce ľudí v Poľsku protestovali proti takmer úplnému zákazu interrupcií  Topky
 4. Poliaci sa búria proti rozhodnutiu ústavného súdu o interrupciách: Vojna proti ženám, vyhlasujú demonštranti  NOVÝ ČAS
 5. V Poľsku protestovali proti takmer úplnému zákazu interrupcií  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V okresoch Prešov a Sabinov evidujú 1800 aktívnych prípadov Covid-19  Korzár
 2. Hygienici z Prešova a Sabinova: Čísla pozitívnych rastú  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pri zrážke auta a autobusu na Považí sa zranili štyri osoby  Aktuality.sk
 2. Čelná zrážka pri Ilave: Vyžiadala si zranených  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Viac ľudí ako na voľbách. Druhý deň bol lepší, zhodnotil Matovič  TA3
 2. Celoplošné testovanie: Do 17:00 otestovali vyše 50-tisíc ľudí - SME  SME.sk
 3. Druhý deň testovania je za nami, Matovič hovorí o ÚSPECHU  Pluska.sk
 4. V sobotu na Orave a v okrese Bardejov otestovali  Denník N
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Veľké testovanie pokračuje, opäť našli množstvo infekčných ľudí  TA3
 2. Koronavírus: Za sobotu zachytili na Orave a v Bardejove viac ako 2 200 infekčných ľudí  Aktuality.sk
 3. Druhý deň plošného testovania na Orave a v Bardejove: Pribudli viac ako dve tisícky infekčných  Topky
 4. Koronavírus v Bardejove: Celoplošné testovanie na Covid-19  Korzár
 5. Minister zdravotníctva sa poďakoval všetkým  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šéf SIS bol pozitívne testovaný na koronavírus  SME.sk
 2. Šéf SIS bol pozitívne testovaný na Covid-19  NOVÝ ČAS
 3. Šéf SIS Pčolinský bol pozitívne testovaný na koronavírus  HNonline.sk
 4. Šéf SIS Vladimír Pčolinský sa nakazil koronavírusom  Pluska.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Slová ministra zdravotníctva sa potvrdili: Pribudli ďalšie obete, najmladšia má 44 rokov  Topky
 2. Koronavírus na Slovensku: Ďalšie vysoké číslo! Pribudli stovky nakazených a aj obete  NOVÝ ČAS
 3. Ktorú krajinu bičuje COVID-19 úplne najviac?  NOVÝ ČAS
 4. Časť žiakov sa bude mesiac učiť z domu: Čo bude so škôlkami?  NOVÝ ČAS
 5. Slovensko v boji proti koronavírusu: Pribudli ďalšie úmrtia! Evidujeme ich už vyše stovky  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Záujem o testovanie je podľa ministra Naďa enormný, výrazne prevyšuje očakávania  Aktuality.sk
 2. Naď o testovaní: Záujem je enormný, ďaleko prevyšuje očakávania  HNonline.sk
 3. Záujem o testovanie je enormný, výrazne prevyšuje očakávania  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
NAKA zadržala v rámci akcie Cisár 12 osôb, zasahovalo takmer 200 policajtov  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prezidentka odvolala aj sudcov z východu - Korzár SME  Korzár Košice
 2. Prezidentka ponechala vo funkcii šesť sudcov nad 65 rokov: Zvyšných 14 odvolala  Topky
 3. Prezidentka predĺžila výkon funkcie 6 sudcom nad 65 rokov, 14 odvolala  PRAVDA.sk
 4. Prezidentka predĺžila výkon funkcie šiestim sudcom nad 65 rokov  SME.sk
 5. Prezidentka predĺžila výkon funkcie šiestim  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Pekári chcú od vlády, aby počas lockdownu zaistila zásobovanie potravinami  Aktuality.sk
 2. Pekári vyzývajú vládu, aby počas lockdownu zaistila plynulé zásobovanie  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: 82 pracovníkov žilinskej nemocnice je v karanténe  Aktuality.sk
 2. Počet infikovaných zamestnancov žilinskej nemocnice vrástol takmer desaťnásobne  Žilina24
 3. Žilinská nemocnica hlási už 84 nakazených pracovníkov - SME | MY Žilina  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bardejov sa chystá na testovanie. Problém bude s pracovníkmi mesta  Korzár
 2. Ako má vyzerať pilotné testovanie na Orave a v Bardejove: začne sa v piatok ráno, čakajú 180-tisíc ľudí, seniori chodiť nemajú  Denník N
 3. Bardejov sa pripravuje na pilotné testovanie: Mesto má problém so zabezpečením pracovníkov  Topky
 4. Pilotné testovanie v Bardejove bude trvať tri dni  Korzár
 5. Pilotné testovanie v Bardejove: Mesto hlási problém  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Bardejovská radnica sa pýta, čo bude s biologickým odpadom po testovaní  Aktuality.sk
 2. Bardejovská radnica sa pripravuje na blížiace sa plošné testovanie: Otázka, ktorá ich trápi najviac!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Spor o rúško v lietadle eskaloval: Nazúrená žena kašľala na ostatných pasažierov  Topky
 2. 23-ročný mladík najskôr ohrozoval ľudí nožom, následne chcel ukradnúť naštartované auto  Žilinak.sk
 3. Košičan v Bytči chcel ukradnúť auto, oháňal sa nožom  Korzár Košice
 4. Trapas v TA3: Nejdú nás plošne testovať, ale... ČOŽE?!  Topky
 5. Test alebo zákaz vychádzania? Otázka karantény je predmetom debát, tvrdí minister obrany Naď  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Majetok zaistený štátom bude spravovať nový úrad  Aktuality.sk
 2. Správu zaisteného majetku má zabezpečovať nový úrad, novinkou sú aj dva trestné činy  Topky
 3. Správu zaisteného majetku bude vykonávať nový úrad  SME.sk
 4. Páchatelia trestnej činnosti sa už nebudú  Denník N
 5. Správu zaisteného majetku má zabezpečovať nový úrad: Do Trestného zákona sa majú pridať nové trestné činy  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Z Blanára zo Smeru nie je druhý Blaha, stal sa podpredsedom parlamentu aj napriek kauzám  Aktuality.sk
 2. Poslanci zvolili Juraja Blanára zo Smeru za podpredsedu parlamentu  Topky
 3. Zvolili Pellegriniho nástupcu, ide o post podpredsedu parlamentu  TA3
 4. Kreslo podpredsedu parlamentu po Pellegrinim prevezme Blanár  HNonline.sk
 5. Kto nahradí vo funkcii Pellegriniho?  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: V Bratislavskom kraji sa podľa epidemiológov ochorenie šíri najmä v rodinách  Aktuality.sk
 2. Polícia upozorňuje na hoax o celoplošnom testovaní  SME.sk
 3. Veľavravné údaje z Bratislavy: Kde sa šíri korona najviac?!  NOVÝ ČAS
 4. KORONAVÍRUS Ochorenie COVID-19 sa v rámci Bratislavského kraja šíri najmä v rodinách  Topky
 5. Mikulec pripustil, že môžeme čakať aj lockdown. Uzavretie hraníc ostáva otázne  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Čo robiť, ak padnú trhy a s nimi aj úspory na dôchodok? Pozrite si rady expertov  PRAVDA.sk
 2. Ste mladý a chcete mať slušný dôchodok? Pozrite si rady, ako na II. pilier  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poslanci si vyžiadali neodvysielanú reportáž z RTVS  Aktuality.sk
 2. Katarína Začková z Reportérov: Šokuje ma, ako Rezník klame. Takto nás vedenie televízie osočovalo za Mečiara  Denník N
 3. Výbor si vyžiadal neodvysielanú reportáž z Reportérov - SME  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dobroslava Trnku potrestali symbolicky  SME.sk
 2. Trnka žiadal o odročenie: Disciplinárne konanie pokračuje, komisia návrh zamietla  Topky
 3. Konanie s Dobroslavom Trnkom neodročia,  Denník N
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Máme prvú obeť medzi lekármi, oznámil premiér Matovič  TA3
 2. Matovič po ceste domov PLAKAL! Dôvod? Lekár z Oravy zomrel na COVID-19  Dnes24.sk
 3. Na Slovensku zomrelo ďalších šesť ľudí s Covid-19  SME.sk
 4. Koronavírus: Zomrel 48-ročný lekár z Oravy  Aktuality.sk
 5. Dnes zomrel 48-ročný lekár z Oravy, ktorý bol infikovaný koronavírusom  Žilinak.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poslanci sa zídu opäť: Čaká ich reforma súdnictva i minimálna mzda  Topky
 2. Poslanci sa zídu opäť v utorok, čaká ich i novela zákona o minimálnej mzde  PRAVDA.sk
 3. Poslanci sa zídu opäť v utorok, čaká ich reforma súdnictva i minimálna mzda  Aktuality.sk
 4. Poslanci parlamentu sa stretnú v utorok: Rokovať majú o reforme súdnictva či minimálnej mzde  Topky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Mikas víta spôsob, akým prebehne plošné testovanie: Kapacity regionálnych úradov už nestačia  Topky
 2. Mikas: Vítame, že celoplošné testovanie prebehne v gescii ozbrojených síl  Aktuality.sk
 3. Mikas vyzýva k testovaniu: Môžeme ovplyvniť pandémiu  NOVÝ ČAS
 4. Zdravotníci vítajú, že testovanie populácie Slovenska prebehne v gescii Armády  PRAVDA.sk
 5. Mikas vyzval ľudí, aby sa otestovali. Môžu ovplyvniť pandémiu  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pozrite si rebríček najbohatších Slovákov: Popredné miesta obsadil IT sektor  KariéraInfo.sk
 2. Najbohatším Slovákom je podľa Forbes Ivan Chrenko s majetkom 1,65 miliardy eur  SME.sk
 3. Najbohatším Slovákom je opäť Chrenko. Z prvej päťky vypadli Chrenek aj Fiľo  HNonline.sk
 4. Zverejnili, kto je najbohatším Slovákom. Nastupujú ľudia z IT  TA3
 5. Toto sú najbohatší Slováci: Ich majetok má hodnotu miliárd eur!  Dnes24.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Na Slovensku každoročne zomrie na rakovinu prsníka stovky žien: Ako zákernej chorobe zabrániť?  zoznam.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kritika počtu navrhnutých nominácií Jozefa Čentéša je nezmyselná  Denník N
 2. Marian Kočner: Ja som vymyslel ako odpáliť Čentéša  Pluska.sk
 3. Prokurátor Čentéš: Možno som sa neozval, ale keď bolo treba, tak som sa Trnkovi postavil  Denník N
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS V nemocnici v Žiari nad Hronom je 11 pozitívnych pacientov: Nakazilo sa aj 38 zamestnancov  Topky
 2. V žiarskej nemocnici je leží 11 pacientov s COVID-19  NOVÝ ČAS
 3. V žiarskej nemocnici je 11 pacientov s COVID-19: Pomáha aj armáda  Žiar24
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na košických školách sa situácia okolo pandémie podľa magistrátu zlepšuje  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Na košických školách sa situácia okolo pandémie podľa magistrátu zlepšuje  Topky
 3. Situácia na košických školách sa začína zlepšovať  NOVÝ ČAS
 4. Do dvoch košických základných škôl sa vrátia žiaci  Korzár Košice
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovensko zrejme čaká plošné testovanie na koronavírus, štát sa už pripravuje  Aktuality.sk
 2. Pripravuje sa u nás veľké plošné testovanie na koronavírus?  TA3
 3. Koronavírus ONLINE: Otestovali vyše 14-tisíc ľudí, pribudlo vyše 2-tisíc nakazených  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Inštitúcie neboli pripravené na pandémiu: Zdravotné pomôcky nakupovali draho, tvrdí NKÚ  Topky
 2. Slovensko nebolo pripravené na pandémiu a ochranné pomôcky boli predražené, tvrdia kontrolóri  Webnoviny.sk
 3. Slovensko nebolo pripravené na pandémiu, zistili kontrolóri NKÚ  TA3
 4. Najvyšší kontrolný úrad: Inštitúcie neboli pripravené na pandémiu, zdravotné pomôcky nakupovali draho  Aktuality.sk
 5. Kritika Správy štátnych hmotných rezerv: Alarmujúce zistenie  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Slovensku pribudlo rekordných 2 075 nakazených, na východe vyše 600  Korzár
 2. Slovensko má viac ako 2-tisíc nových prípadov Covid-19. Vieme, odkiaľ nakazení pochádzajú  Noizz.sk
 3. NOVÝ REKORD POTVRDENÝCH PRÍPADOV: Prekročili sme hranicu 2000  Teraz.sk
 4. Na Slovensku pribudlo rekordných 2075 prípadov, otestovali vyše 14-tisíc ľudí  SME.sk
 5. Na Slovensku je aktuálne cez 19-tisíc aktívnych nakazených: Koľko ľudí potrebuje pľúcnu ventiláciu?  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Zdravotníkom, hygienikom a policajtom pomáha už vyše 400 vojakov  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Zdravotníkom, hygienikom a policajtom pomáha v utorok 417 vojakov, povedal Naď  Topky
 3. Minister obrany: Zdravotníkom, hygienikom a policajtom pomáhajú stovky vojakov  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poslancovi, ktorého právoplatne odsúdia, zaniká mandát  Aktuality.sk
 2. Kotlebu odsúdili na 4 roky a 4 mesiace vo väzení, meme stránky praskajú vo švíkoch: Ďateľ doďobal, Krupa je stále ticho  REFRESHER
 3. Kotlebu odsúdili na štyri roky a štyri mesiace odňatia slobody  BBonline.sk
 4. Poslancovi pri právoplatnom odsúdení za trestný čin zanikne mandát, vyplýva z Ústavy SR  Topky
 5. Štyri roky a štyri mesiace pre Kotlebu - SME | MY Banská Bystrica  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO Žilinský kraj je pod bielou perinou: Slovensko potrápi vietor aj dážď, vodné toky prudko stúpajú  Topky
 2. Slovensko potrápia vietor a dážď: Najhoršie to bude v týchto krajoch  NOVÝ ČAS
 3. Celé Slovensko môže závidieť: V Nitrianskom kraji pribudlo najmenej nových prípadov  Nové Zámky24
 4. Vysoké čísla aj počas víkendu. Na Slovensku pribudlo za sobotu 1054 prípadov koronavírusu  REFRESHER
 5. Trnavský kraj si polepšil: Počet nových prípadov koronavírusu sa výrazne znížil  Trnava24
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Krízový štáb predstavil nové opatrenia. Rúška aj v exteriéri, zákaz hromadných podujatí a zatvorenie fitnesscentier  REFRESHER
 2. O nových opatreniach musia rozhodnúť už v nedeľu, tvrdí premiér  TA3
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rúška budú povinné aj vonku: Vláda oznámila nové opatrenia, vstúpia do platnosti od štvrtka  Noizz.sk
 2. Matovič varuje: Zaťahujeme poslednú záchrannú brzdu. Ak nezafunguje, čaká nás lockdown  HNonline.sk
 3. Ak nepomôžu opatrenia, krajinu čaká lockdown, tvrdí premiér  SME.sk
 4. Premiér Matovič o nových opatreniach: Ak sa to nepodarí, Slovensko čaká lockdown!  NOVÝ ČAS
 5. Zaťahujeme poslednú brzdu, tvrdí Matovič. Hrozí nám lockdown  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovensko je tri týždne od kolapsu nemocníc, hovorí Matovič  SME.sk
 2. Pozrite si podrobný zoznam opatrení!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Generálnym prokurátorom chce byť sedem kandidátov. Ani jedna žena  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ľudská hyena! Vydierač Zdenko obral hendikepovanú ženu o tisícky eur, peklo trvalo takmer rok  Topky
 2. Skaličan vydieral hendikepovanú ženu, už čelí obvineniam - SME  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
O post šéfa GP sa uchádza sedem kandidátov: Voľba má byť v novembri  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rozvoj Zemplína je bez diaľnice nereálny, tvrdia starostovia aj podnikatelia  Aktuality.sk
 2. Starostovia a podnikatelia z ťažko skúšaného regiónu: Rozvoj Zemplína je bez diaľnice nereálny  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Polícia začala trestné stíhanie pre úplatok, figurovať v ňom má Bystrík Palovič  PRAVDA.sk
 2. Polícia začala trestné stíhanie pre úplatok, figurovať v ňom má B. Palovič  Aktuality.sk
 3. V trestnom stíhaní pre úplatok má figurovať prokurátor Palovič  SME.sk
 4. NAKA podala podnet na vzatie obvinenej slovenskej  Denník N
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Orave a Liptove sa rušia denné verejné bohoslužby  Aktuality.sk
 2. AKTUÁLNE Na Orave a Liptove sa rušia denné verejné bohoslužby  Topky
 3. Spišský biskup zrušil verejné bohoslužby na Orave a Liptove  SME.sk
 4. Na Orave a Liptove sa rušia bohoslužby, informovali o výnimke  TA3
 5. V oblasti Oravy a Liptova sa okrem nedieľ rušia  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Odmeny za prácu v 1. línii zatiaľ v rezortoch vnútra a obrany nevyplatili  Aktuality.sk
 2. Odmeny za prácu v prvej línii zatiaľ v rezortoch vnútra a obrany nevyplatili: Kedy sa ich zamestnanci dočkajú?  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google