1. Poslanci rozhodnú o prípadnom predĺžení núdzového stavu v piatok  SME.sk
 2. Koronavírus ONLINE: Poslanci dnes budú hlasovať o predĺžení núdzového stavu  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vtáka dudroša žltookého, o ktorom sa  Denník N
 2. V Indonézii spozorovali vtáka dudroša žltookého - prvý raz po vyše 170 rokoch  SME.sk
 3. V Indonézii spozorovali vtáka, ktorý sa skrýval 170 rokov  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na predmestiach Paríža pobodali dvoch tínedžerov, polícia je v pohotovosti  Aktuality.sk
 2. Parížska polícia je v pohotovosti po zabití dvoch tínedžerov  SME.sk
 3. Na predmestiach Paríža pobodali dvoch tínedžerov!  Pluska.sk
 4. Po pobodaní zomreli v Paríži dvaja 14-roční tínedžeri  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Päť krajín EÚ vyzvalo na zvýšenie produkcie vakcín  Aktuality.sk
 2. Päť krajín EÚ vyzvalo na zvýšenie produkcie vakcín proti KORONAVÍRUSU  Topky
 3. Vakcín proti COVID-19 je nedostatok: Krajiny EÚ bijú na poplach, žiadajú len jedno  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Maďarsku potvrdili britskú mutáciu koronavírusu v odpadových vodách v 4 mestách  Aktuality.sk
 2. COVID-19 zložil Maďarov na kolená: Britskú mutáciu potvrdili už aj v odpadových vodách  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
V Česku odpojili pacienta s covidom od ventilátora, prípad prešetruje polícia  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Britské štúdie dokázali, že očkovanie výrazne znižuje počet hospitalizácií  Aktuality.sk
 2. Úžasné správy: Výskum preukázal obrovský prínos vakcín!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V častiach Španielska uvoľňujú opatrenia, miera nakazených klesá  Aktuality.sk
 2. V častiach Španielska uvoľňujú opatrenia, ministerka cestovného ruchu sa už nevie dočkať dovolenkárov  NOVÝ ČAS
 3. Koronavírus vo svete (správy, mapa, vývoj) 23. 2. 2021  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kaderník vydražil prvý termín po lockdowne: FOTO Boli by ste ochotní dať za účes túto vysokú sumu?  Topky
 2. Kaderník vydražil prvý termín po uvoľnení opatrení: Šialená suma  NOVÝ ČAS
 3. Kaderník vydražil prvý termín po uvoľnení, peniaze dá deťom  TA3
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Británia chce do konca júla zaočkovať prvou dávkou všetkých dospelých  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Británia chce do konca júla zaočkovať prvou dávkou všetkých dospelých  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Irán a Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu dosiahli dočasnú dohodu  SME.sk
 2. Do Iránu pricestoval šéf jadrovej agentúry OSN, chce pokračovanie inšpekcií  Topky
 3. Šéf jadrovej agentúry OSN pricestoval do Iránu, chce pokračovanie inšpekcií  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Rumunsko začalo s očkovaním bezdomovcov  Aktuality.sk
 2. Rumuni začali očkovať bezdomovcov. Patria k najohrozenejším  TA3
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tragédia v Rusku: Zrútila sa výrobná hala, zahynuli najmenej traja ľudia  Topky
 2. Zábery hrôzy: V Rusku sa zrútila výrobná hala, hlásia mŕtvych  NOVÝ ČAS
 3. V Rusku zahynuli najmenej traja ľudia pri zrútení výrobnej haly  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Spojené štáty deportovali do Nemecka niekdajšieho nacistického dozorcu  SME.sk
 2. Nacistického dozorcu deportovali z USA do Nemecka  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nemci podozrievajú z výbuchu v Lidli dôchodcu, zadržali ho  Aktuality.sk
 2. Z výbuchu v centrále Lidl má byť vinný 66-ročný dôchodca  NOVÝ ČAS
 3. Nemecká polícia zadržala dôchodcu, ktorý je podozrivý v súvislosti s výbuchom v centrále Lidl  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lyžiarské strediská v Taliansku neotvoria, vláda na poslednú chvíľu zmenila rozhodnutie  SME.sk
 2. Taliansko zmenilo smer. Vláda deň pred otvorením lyžiarskych stredísk uvoľnenie obmedzení zastavila  HNonline.sk
 3. KORONAVÍRUS Taliansko predĺžilo uzavretie lyžiarskych stredísk: Otvoriť ich mali dnes  Topky
 4. V Taliansku nakoniec lyžiarske strediská neotvoria  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Separatisti si v Katalánsku posilnili väčšinu v parlamente  Aktuality.sk
 2. Očakávania sa naplnili: Vo voľbách v Katalánsku si separatisti posilnili väčšinu v parlamente  NOVÝ ČAS
 3. Katalánski separatisti získajú zrejme v parlamente viac kresiel  SME.sk
 4. Separatistické strany v Katalánsku si posilnili  Denník N
 5. Voľby v Katalánsku sa blížia do finále: Separatisti majú nábeh na posilnenie väčšiny v parlamente  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Sýrska armáda oznámila zachytenie izraelského útoku nad Damaskom  Aktuality.sk
 2. Vystupňovanie útokov v Sýrii: Nad Damaskom zachytili izraelské rakety  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rakúsko bude od marca ponúkať v lekárňach  Denník N
 2. Testovanie v Rakúsku naberá na obrátkach: Rekordné čísla  NOVÝ ČAS
 3. Rakúsko zavádza domáce testy na Covid, ľudia ich kúpia v lekárni  TA3
 4. Rakúsko bude ponúkať v lekárňach zdarma domáce testy na koronavírus  HNonline.sk
 5. Rakúsko bude od marca ponúkať v lekárňach zdarma domáce testy na KORONAVÍRUS  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Na česko-nemeckých hraniciach sa po zavedení kontrol tvoria dlhé kolóny  Topky
 2. Vodiči pocítili opatrenia na vlastnej koži: Na česko-nemeckých hraniciach sa tvoria niekoľkokilometrové kolóny  NOVÝ ČAS
 3. Na hraniciach s Nemeckom a Českom sa tvoria  Denník N
 4. Na hraniciach sú mnohokilometrové kolóny, Nemecko sprísnilo opatrenia  TA3
 5. Na česko-nemeckých hraniciach sa po zavedení kontrol tvoria dlhé kolóny  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kancelárka Merkelová rok po teroristickom útoku v Hanau: Rasizmus je jed  Aktuality.sk
 2. Merkelová rok po teroristickom útoku v Hanau: Rasizmus je jed  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Japonsku pri východnom pobreží nastalo zemetrasenie s magnitúdou 7,1  Aktuality.sk
 2. Silné zemetrasenie zasiahlo japonské pobrežie. Zem sa triasla aj v Chorvátsku a Arménsku  PRAVDA.sk
 3. Pri východnom pobreží Japonska nastalo zemetrasenie s magnitúdou 7,1  HNonline.sk
 4. Východné pobrežie Japonska hlási zemetrasenie s magnitúdou 7,1  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Veľký požiar v iránskej elektrárni spôsobila mačka  SME.sk
 2. Mačka spôsobila požiar v elektrárni: Obrovské následky  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Senátori v procese Trumpovho impeachmentu schválili pozvanie svedkov  Aktuality.sk
 2. Proces impeachmentu sa predĺži: Dôležitý krok  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na východe Francúzska sa rýchlo šíria nové varianty koronavírusu  SME.sk
 2. Vo Francúzsku sa rýchlo šíria nové mutácie COVIDU-19, lekári aj lídri požadujú ďalší lockdown - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Maďarská vláda rozhodla o zavedení očkovacieho preukazu  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Bez preukazu ani krok: Maďarsko zavedie doklad o ochrane pred SARS-CoV-2  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Cez víkend začne očkovanie pedagógov: Zamestnancov rozdelia do dvoch skupín  Topky
 2. Ako bude prebiehať očkovanie učiteľov. Krajčí s Gröhlingom zverejnili podrobnosti  HNonline.sk
 3. Krajčí s Gröhlingom informujú o očkovaní učiteľov  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rakúsky minister financií je podozrivý z korupcie  Aktuality.sk
 2. Škandál v Rakúsku: Minister financií je podozrivý z korupcie, vykonali u neho prehliadku  Topky
 3. V dome rakúskeho ministra financií vykonala polícia prehliadku, je podozrivý z korupcie  PRAVDA.sk
 4. Rakúskeho ministra financií obvinili z korupcie  NOVÝ ČAS
 5. Rakúsky minister financií je podozrivý z  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Čína zakázala vysielanie britskej stanice BBC World News  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Slovinsko od pondelka uvoľní epidemiologické obmedzenia  Aktuality.sk
 2. Slovinsko hlási uvoľňovanie opatrení, majú dôvod na radosť  Pluska.sk
 3. Po dlhom lockdowne si konečne znova vydýchnu: Slovinsko má v pláne uvoľniť ďalšie opatrenia  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rakúsko uvoľnilo lockdown: VIDEO Vo Viedni sa konajú nájazdy na obchody, Nemci varujú!  Topky
 2. Bavorský politik kritizuje Česko a Rakúsko  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Oblak saharského prachu znečistil ovzdušie v Európe  SME.sk
 2. FOTO Sneh sa sfarbil do oranžova: Nad Európou opäť úradoval saharský piesok  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Expertom WHO sa nepodarilo potvrdiť pôvod koronavírusu u zvierat  SME.sk
 2. Koronavírus: Experti WHO v Číne nepotvrdili pôvod vírusu u zvierat  Aktuality.sk
 3. Pôvod koronavírusu u zvierat experti nepotvrdili. Pátrajú ďalej  TA3
 4. WHO: Podľa tímu expertov je nepravdepodobné, že koronavírus pochádza z čínskeho laboratória  PRAVDA.sk
 5. WHO sa nepodarilo potvrdiť pôvod koronavírusu u zvierat  Noizz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Husté sneženie a mráz spôsobili v Nemecku chaos, zápcha na diaľnici mala 37 km  Aktuality.sk
 2. Husté sneženie a mráz spôsobili v Nemecku chaos: Zápcha na diaľnici mala 37 km  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Čína ponúkla svoje vakcíny štátom strednej a východnej Európy  Aktuality.sk
 2. Čína je pripravená spolupracovať, ponúkla svoje vakcíny  TA3
 3. Čína ponúkla svoje vakcíny štátom strednej a východnej Európy  HNonline.sk
 4. Expert: Čína zo strednej Európy USA signál nepošle  PRAVDA.sk
 5. Čína ponúkla Európe vakcínu proti ochoreniu COVID-19  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Rusko chystá registráciu vakcíny Sputnik Light  Aktuality.sk
 2. Veľké plány: Rusko chystá registráciu vakcíny Sputnik Light i výrobu stabilného Sputnika V  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ceny ropy vzrástli na najvyššiu úroveň za viac ako rok  SME.sk
 2. Ceny ropy vzrástli, dostali sa na vyše ročné maximá  HNonline.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na východe Konga sa objavilo nové ohnisko eboly  SME.sk
 2. Hrozí vypuknutie ďalšej epidémie obávanej choroby: Umiera na ňu takmer každý infikovaný  Topky
 3. KDR hlási ďalšiu obeť eboly po oznámení konca epidémie  NOVÝ ČAS
 4. Pri koronavíruse sa vrátila aj jedna z najobávanejších chorôb sveta: EBOLA je späť!  Pluska.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Česko čaká najchladnejšie obdobie tohtoročnej zimy; teploty až mínus 20  Aktuality.sk
 2. Predpoveď pre Česko: Také teploty nemali od roku 2012  NOVÝ ČAS
 3. Česko čaká najchladnejšie obdobie tohtoročnej zimy, hrozia extrémne mrazy  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nové pravidlá pri testovaní. Na koľko bezplatných PCR testov za mesiac máte nárok?  HNonline.sk
 2. NOVÉ PRAVIDLÁ: Môžete ísť do potravín ak ste pozitívny?  Pluska.sk
 3. KORONAVÍRUS Ministerstvo vydáva nové pravidlá: Ponúkli odpovede na najhorúcejšie OTÁZKY o testovaní  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zakázaný pohreb: Toto si zosnulý Štaidl neprial, ale... Tajná rozlúčka!  Topky
 2. POLEDNÉ prianie Ladislava Štaidla nevypočuli: TAJNÁ OMŠA  Pluska.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Európa Bidenovi zatiaľ nijako nepomáha, v Moskve si vyrobila hanbu  Denník N
 2. Borrell: EÚ musí vyvodiť dôsledky voči Rusku vrátane možnosti uvalenia sankcií  Aktuality.sk
 3. Rusko neskrýva prekvapenie z Borrellovho hodnotenia: Má byť v kontraste s jeho predošlými vyjadreniami  NOVÝ ČAS
 4. Ruská vláda kritizovala Borrellove hodnotenie návštevy Mosky  SME.sk
 5. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell po návrate z  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rakúsko po šiestich týždňoch otvára školy, múzeá a obchody  Aktuality.sk
 2. V Rakúsku začali otvárať školy, múzeá,  Denník N
 3. KORONAVÍRUS V Rakúsku sa začali uvoľňovať opatrenia: Otvárajú sa školy, múzeá a obchody  Topky
 4. Rakúsko čiastočne zmierňuje lockdown: Ku kaderníčke len s negatívnym testom  NOVÝ ČAS
 5. Školy, obchody i kaderníctva. Rakúsko začalo s uvoľňovaním  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na diaľnicach uviazli kamióny aj autá, severnú časť Európy zasypal sneh  SME.sk
 2. Časť Európy zasypal sneh: Nemecko hlási stovky nehôd, FOTKY hovoria za všetko  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Polícia v Čile zastrelila pouličného umelca, v mestách vypukli protesty  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ruský rezort diplomacie rúca bariéry: Založil si konto na sociálnej sieti TikTok  Topky
 2. Lavrovovo ministerstvo má profil na TikToku  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Nový Zéland začne opäť prijímať prisťahovalcov  Aktuality.sk
 2. Trvalo to takmer rok! Nový Zéland opäť začne prijímať prisťahovalcov  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Ethereum pokračuje v prelamovaní rekordov  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Koronavírus: Vakcína je otázkou bezpečnosti, vyhlásil Babiš v Budapešti  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Archeológovia našli múmie so zlatými jazykmi - Zem  PRAVDA.sk
 2. V Egypte vykopali múmie so zlatými jazykmi  SME.sk
 3. Unikátny nález archeológov: Múmia skrýva zlato v ústach  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google