1. NÁHLA zmena pred DOD Markízy: Miro Žbirka oznámil, že nevystúpi! Boj s VÁŽNOU CHOROBOU!  Pluska.sk
 2. Vážne zdravotné problémy Mira Žbirku: Vystúpenie na markizáckom DOD musel náhle zrušiť!  Topky
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. HONOR 20 PRO v predaji | EISA Award  PC Review
 2. HONOR 20 Pro dnes vstupuje do predaja s prestížnym ocenením vo vrecku  TECHBYTE.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mala skvelý nápad, zle natankované palivo ťahala vysávačom... - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 2. Nesprávne palivo chcela z nádrže odsať vysávačom. Následná škoda presiahla 30 000 eur  AUTO.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Exminister Kaliňák vypovedá ku kauze uneseného Vietnamca  Spravy.aktuality.sk
 2. Kaliňák vypovedal v kauze údajného únosu Vietnamca  SME.sk
 3. Kaliňák vypovedal ako svedok v kauze údajného únosu Vietnamca  PRAVDA.sk
 4. Kaliňák naďalej trvá na nevine slovenských policajtov v kauze únosu Vietnamca  Denník N
 5. Exminister Kaliňák vypovedal v kauze údajného únosu Vietnamca: Iba som zopakoval svoju výpoveď  Topky
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zomrela holandská princezná Christina, sestra bývalej kráľovnej  SME.sk
 2. Zomrela holandská princezná Christina, sestra bývalej kráľovnej Beatrix  PRAVDA.sk
 3. Neobyčajná osobnosť s dobrým srdcom: Kráľovská rodina smúti, zomrela princezná Christina (†72)  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Opoziční lídri žiadajú po Kočnerovej komunikácii: Policajti, prokurátori a sudcovia, nebojte sa!  Topky
 2. PS, Spolu, KDH a Za ľudí sľubujú pretrhnutie väzieb na políciu i justíciu  Aktuality.sk
 3. Lídri PS/Spolu, KDH a Za ľudí chcú nahradiť generáciu 'Kočnerových politikov' a priniesť zmenu  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovenský traktorista sa druhýkrát narodil, keď na poli zaťal do funkčnej míny z 2. svetovej vojny  REFRESHER
 2. Traktorista na juhu Slovenska poškodil delostreleckú mínu  Aktuality.sk
 3. Traktorista sa druhýkrát narodil. Narazil do ruskej míny, explózia nastala neskôr  PRAVDA.sk
 4. Traktorista v Novej Vieske sa druhýkrát narodil: Poškodil funkčnú mínu, toto nasledovalo  NOVÝ ČAS
 5. Traktorista na juhu Slovenska poškodil mínu, ktorá takmer vybuchla  Aktuality.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Drucker: Fico nechcel, aby som odvolal Gašpara  SME.sk
 2. Budú ešte PS/Spolu a Za ľudí rokovať o predvolebnej koalícii? "Túto debatu by sme mali mať pred sebou  Denník N
 3. Drucker: Fico ma požiadal, aby som neodvolal Gašpara  PRAVDA.sk
 4. Fico ma požiadal, aby som neodvolával Gašpara, tvrdí Drucker  Webnoviny.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na sídlisku v Bardejove zasypalo dve maloleté deti, na mieste zasahujú hasiči  PRAVDA.sk
 2. AKTUÁLNE Záchranná akcia v Bardejove, došlo k zosuvu pôdy: FOTO Skupinu detí zavalil betónový panel  Topky
 3. V Bardejove sa pri zosuve pôdy zranili dve deti  ŠPORT.sk
 4. V Bardejove sa zosunula pôda, zasypalo dve deti  SME.sk
 5. Dramatická záchranná akcia v Bardejove  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Výzvy sú snahou ovplyvňovať. Čižnár a Lučanský reagujú na Fica  TA3
 2. Čižnár a Lučanský reagujú na Ficovu výzvu urobiť poriadok  Aktuality.sk
 3. Lučanský nerozumie Ficovej výzve, o tlaku v polícii nevie  SME.sk
 4. Ficova výzva nemá úspech. Odmietli ju Saková, Lučanský, Čižnár aj Hrnko  HNonline.sk
 5. Čižnár považuje výzvy politikov za snahu o ovplyvňovanie prokuratúry a polície  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Epic Store pridalo Cloud Save podporu pre ďalšie tituly, pridáva aj ďalšie novinky  Sector.sk
 2. Vyzerá, že WRC 8 bude ďalší Epic Store exkluzívny titul na PC  Sector.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kiska označil Ficovu éru za horšiu ako mečiarizmus  SME.sk
 2. Andrej Kiska: Súčasnosť je horšia ako mečiarizmus  SME
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nečudoval by som sa, keby Kočnera fyzicky zlikvidovali, tvrdí politológ Abrahám  Webnoviny.sk
 2. Politológovia o Kočnerovej Threeme: Môže mu hroziť likvidácia, Bugár mohol byť politickou ikonou  Topky
 3. Siahnu Kočnerovi na život? Podľa politológa sa mu môže niečo stať  TA3
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rubľov zdolal na turnaji ATP Cincinnati Federera  SME.sk
 2. Prekvapenia v Cincinnati. Favoriti vypadli nečakane skoro - Tenis  PRAVDA.sk
 3. Supersenzácia na turnaji Masters: Federer finále neobháji, stopku mu vystavil ruský kvalifikant!  Športky.sk
 4. ATP Cincinnati: Rubľov v osemfinále prekvapivo vyradil Federera  ŠPORT.sk
 5. Djokovič a Federer do osemfinále v Cincinnati 2019  SME.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Japonsko zasiahla silná tropická búrka Krosa - Svet  PRAVDA.sk
 2. Japonsko zasiahla silná tropická búrka Krosa  Aktuality.sk
 3. Tropická búrka v Japonsku zabíjala  NOVÝ ČAS
 4. Tropická búrka Krosa si vyžiadala najmenej jednu obeť a 49 zranených  PRAVDA.sk
 5. Japonskom sa prehnala tropická búrka: Najmenej jeden mŕtvy a 49 zranených, evakuácia  Topky
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. OĽaNO sa rozhodlo: Tento človek vystrieda na predsedníckej stoličke Remišovú  Topky
 2. OĽaNO našlo náhradu v parlamente za Veroniku Remišovú  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zbesilá jazda Slováka v Rakúsku: Nadrogovaný unikal pred políciou, narazil do čerpacej stanice  Topky
 2. Nadrogovaný Slovák v Rakúsku vrazil do pumpy: Väzenie  NOVÝ ČAS
 3. Slováka, ktorý v Rakúsku vrazil nadrogovaný do pumpy, odsúdili na 20 mesiacov  Aktuality.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Výrobca krytov nám prezradil, ako sa budú volať tohtoročné iPhony!  Mobil.sk
 2. Nové iPhony čaká pravdepodobne revolučná zmena v označovaní  touchIT
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pracovník centra pre imigrantov v USA vrazil autom do demonštrantov  SME.sk
 2. Amerika je z týchto záberov otrasená  NOVÝ ČAS
 3. Demonštranti chceli zlepšiť podmienky pre imigrantov: VIDEO Pracovník do nich vrazil autom  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Politik zaprial Grete Thunberg haváriu: Na Twitteri vyvolal búrku nevôle  Topky
 2. Britský politik zaprial Thunbergovej haváriu, na Twitteri vyvolal pobúrenie  SME.sk
 3. Zaprial britský politik Grete haváriu?  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ŠOKUJÚCE Slová suseda o Jánovi, obvinenom z brutálnej vraždy: Z tohto vás ZAMRAZÍ!  Pluska.sk
 2. Ján po vražde Štefana za mrežami: Správanie prekvapilo  NOVÝ ČAS
 3. 65-ročný Ján ubil suseda rúrou a ťahal ho za autom. Vraždu pred súdom neoľutoval  REFRESHER
 4. Štefana ubil kovovou tyčou, potom ho ťahal za autom na lane: Obvinený Ján pred súdom nič neoľutoval  Topky
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Sestra Jána Kuciaka reagovala na Roberta Fica. Zastala sa novinárov a vyšetrovateľov  Aktuality.sk
 2. Kuciakova sestra naložila Ficovi  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vtedy v Hollywoode je štýlovou jazdou, ktorú si užijú najmä fanúšikovia Quentina Tarantina (Recenzia)  REFRESHER
 2. Kvíz o dielach Quentina Tarantina  Aktuality.sk
 3. Quentin Tarantino pre SME: Moje babysitterky sedeli na gauči a húlili  SME.sk
 4. Zložitá otázka, či je Quentin Tarantino sexista a nenávidí ženy  Denník N
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Európska liga: Čierny deň pre český futbal. Sparta Praha, Viktoria Plzeň aj Mladá Boleslav vypadli  ŠPORT.sk
 2. VIDEO Čierny deň pre české kluby: Plzeň, Sparta aj Mladá Boleslav v Európskej lige končia!  Športky.sk
 3. Dramatický záver v Plzni. Konečná pre Slovákov v českých kluboch  PRAVDA.sk
 4. Európska liga: V akcii viacero Slovákov, české tímy vypadli  Profutbal.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dnes je 50. výročie legendárneho festivalu Woodstock. Ako to vyzeralo počas štyroch dní mieru a lásky?  REFRESHER
 2. Woodstock 1969: Pozrite si legendárny festival  SME.sk
 3. Legendárny festival jubiluje: Pozrite si, ako to vyzeralo vo Woodstocku pred 50 rokmi  TV Markíza
 4. Búrlivé obdobie hippies či legendárne vystúpenia. Tieto fotografie vám ukážu, ako vyzeral Woodstock  Interez.sk
 5. FOTO Festival Woodstock sa stal míľnikom hudobnej a kultúrnej histórie  Topky
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Policajti dostanú nový nástroj. Kanadský startup vyvinul detektor marihuany v dychu  Startitup
 2. Tento prístroj overí, či si fajčil marihuanu  REFRESHER
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Británia prepustila iránsky ropný tanker zadržaný v Gibraltári  SME.sk

LONDÝN. Británia prepustila vo štvrtok iránsky ropný tanker Grace 1, ktorý jej námorné sily zadržali 4. júla vo vodách britského zámorského územia Gibraltár.

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Táto látka otrávila bývalého agenta aj s dcérou: Do kontaktu s ňou prišli aj dvaja policajti  Topky

Kým prípad seržanta Nicka Baileyho, ktorý sa medzičasom vrátil do aktívnej služby, je známy, správu o tom, že do styku s jedovatou látkou prišiel aj ďalší policajt ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Kyrgios opäť vyvádzal: Nadával rozhodcovi, lámal rakety a svojvoľne opustil kurt  ŠPORT.sk
 2. VIDEO Kyrgios predviedol nepochopiteľný skrat: Surové urážky rozhodcovi, chúďa raketa!  Športky.sk
 3. Rebel Kyrgios opäť vyvádzal: Zničil rakety a naložil rozhodcovi  NOVÝ ČAS
 4. Búrlivák Kyrgios doskákal. Za svoje správanie zaplatí mastnú pokutu  PRAVDA.sk
 5. Nešportové správanie nezostalo bez odozvy: Búrlivák Kyrgios zaplatí mastnú pokutu  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šokujúce priznanie: Räikkönen uprostred sezóny 16 dní vkuse pil. Bolo to normálne, tvrdí  ŠPORT.sk
 2. Šokujúce priznanie niekdajšieho šampióna efjednotky: Šestnásť dní vkuse v alkoholovom opojení!  Športky.sk
 3. Räikkönen otvorene vo svojej knihe: Byť šestnásť dní v liehu je normálne  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Špinavý rozchod Miley Cyrus a Liama Hemswortha: Drogy a nevera!  Topky
 2. Nová priateľka Miley Cyrus: Kto je prekásna Kaitlynn?  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nový nekonečný príbeh? Príchod Huawei Mate X sa opäť posúva  Živé.sk
 2. Príchod Huawei Mate X bol odložený na november. Máme však aj dobré správy  TECHBYTE.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bolsonaro zaútočil na nemeckú kancelárku Merkelovú: Nech si zalesňuje Nemecko, nie Brazíliu  Topky
 2. Bolsonaro: Merkelová nech zalesňuje Nemecko, nie Brazíliu  SME.sk
 3. Zoberte si svoje prachy a zalesnite si Nemecko, odkázal brazílsky prezident Merkelovej  HNonline.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poslanci reagujú na vyjadrenie Fica: Niekto chce mariť vyšetrovanie, povedal Hrnko  Topky
 2. Hrnko: Únik zo spisu je neprípustný, niekto tu má snahu mariť vyšetrovanie  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kočner v Threeme: Monika je moja opička. Z Jankovskej chcel urobiť ministerku  Denník N
 2. Smeráčka Jankovská vraj bola "Kočnerova opička". Tvrdia to ďalšie správy z jeho mobilu  Hudba.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Saková: Nechajme orgány činné v trestnom konaní robiť si svoju prácu  Aktuality.sk
 2. V polícii sú slušní ľudia, ministerka reagovala na Ficovu výzvu  TA3
 3. Saková reaguje na Fica: Nechajme orgány činné v trestnom konaní robiť si svoju prácu  HNonline.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovan Bratislava získal mládežníckeho reprezentanta so skúsenosťami zo zámoria  ŠPORT.sk
 2. Slovan zbrojí v útoku: Belasí oznámili meno novej ofenzívnej posily  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bratislava má nové autokino. Postavili ho z vrakov, ktoré našli v uliciach  Startitup
 2. V Bratislave vzniklo nové autokino, využilo vraky z ulíc. Otvára už dnes a vstup je zadarmo  Interez.sk
 3. Bratislava dnes otvára nové autokino. Na mieste ťa čaká Vec a Tono S.  REFRESHER
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ďuďo (†46) z Hexu podľahol rakovine: Smutné odkazy do neba  Topky
 2. Spevák Ďuďo († 46) z Hexu prehral boj s rakovinou  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Xiaomi oznámilo oficiálny dátum príchodu Mi 9T Pro do prvých európskych krajín  Fontech
 2. V Európe sa bude nakoniec predávať aj Pro verzia smartfónu Redmi K20 od Xiaomi  TECHBYTE.sk
 3. Mi 9T Pro vyjde 20. augusta, aj keď len v niektorých krajinách  Sector.sk
 4. Xiaomi: „Je čas na Xiaomi Mi 9T Pro“. Poznáme dátum oficiálneho predstavenia  Vosveteit.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nový Ford Focus ST sme spoznali v obklopení divokých Mustangov  SME.sk
 2. Stretnutie s výkonom: Ford Performance event - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 3. Ford obsadil slovenský pretekársky okruh. Okrem majiteľov prišla i horúca novinka  HNonline.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pozor na bravčovinu: V domácom chove zaznamenali ďalší prípad afrického moru  Topky
 2. V okrese Trebišov je ďalší prípad afrického moru ošípaných  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nóri hlásia malý výskyt rádioaktívneho jódu pri hranici s Ruskom  SME.sk
 2. Výbuch rakety v Rusku má následky  NOVÝ ČAS
 3. Nórsko nameralo pri hraniciach s Ruskom malé množstvo rádioaktívneho jódu  Aktuality.sk
 4. Nóri hlásia mierny výskyt rádioaktívneho jódu na hranici s Ruskom  HNonline.sk
 5. Nórsko nameralo pri hraniciach Ruskom malé množstvo rádioaktívneho jódu  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vodiča a jeho spolujazdkyňu takmer prepichla kovová tyč  SME.sk
 2. Slovákov v aute skoro prebodla tyč. Hrozivý záber pripomína horor Nezvratný osud  REFRESHER
 3. Nezvratný osud pri Trenčíne: FOTO Martinovo (33) auto prepichla kovová tyč, stačili centimetre a...  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lejaky priniesli povodne. Vylial sa potok, zaplavilo domy i záhrady  TA3
 2. Horor na východe: VIDEO Supercela, prívalové zrážky, krúpy, povodne... Skaza nekončí!  Topky
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Danko k Threeme: S Kočnerom som sa stretol iba raz, meno Zsuzsová mi nič nehovorí  Aktuality.sk
 2. Andrej Danko: S Kočnerom som sa stretol raz  SME
 3. S Kočnerom mal komunikovať aj Andrej Danko: Rázne vyjadrenie predsedu parlamentu  NOVÝ ČAS
 4. Danko priznal, že s Kočnerom hovoril dve hodiny: Zsuzsovú som nikdy v živote nevidel  HNonline.sk
 5. V Kočnerovej Threeme sa objavil aj Danko. Bráni sa, že Zsuzsovú v živote nevidel  HNonline.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KOČNEROVA LAVÍNA stína hlavy! Fico, Kaliňák, Bugár a už aj Danko: OSTRÉ REAKCIE POLITIKOV!  Pluska.sk
 2. MIMORIADNA TLAČOVKA Bugár vyhlásil, že Kočner je zlo: Stretli sa vraj len na raňajkách  Topky
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Conor McGregor s ďalším škandálom. Dôchodcu udrel v bare priamo do tváre  ŠPORT.sk
 2. Conor McGregor napadol v bare starého muža len kvôli tomu, že odmietol piť jeho whiskey  REFRESHER
 3. Conor McGregor opäť vystrájal. V bare zákerne napadol muža, ktorý si s ním nechcel pripiť  TVNOVINY.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kmotrík ml. má problém! Vyšetrovateľ ho obvinil z hajlovania v Trnave  PRAVDA.sk
 2. PRÁVE TERAZ Mladý Kmotrík môže za hajlovanie pykať: Návrh na obžalobu!  Športky.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NASA úspešne otestovala dvojicu družíc poháňaných vodou  TECHBYTE.sk
 2. Vo vesmíre úspešne otestovali malé družice poháňané vodou  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google