Polícia pátra po identite mužov a detí na proteste v Bratislave  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Znovuzvolená novozélandská premiérka sľubuje novú vládu do troch týždňov  Aktuality.sk
 2. Úspech pre stranu Ardernovej: Zapísala sa do dejín  NOVÝ ČAS
 3. Novozélandská Strana práce dosiahla historické víťazstvo: Môže vládnuť úplne sama  Topky
 4. Novozélandská opozícia uznala víťazstvo strany premiérky Ardernovej  Aktuality.sk
 5. Premiérka Ardernová sa po úspechu pustí hneď do práce: Do pár týždňov chce sformovať vládu  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Najviac nových nakazených je zo Žilinského a Prešovského kraja  Aktuality.sk
 2. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 1567 nakazených, urobili takmer 11-tisíc testov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 3. Koronavírus na Slovensku: Nové čísla  NOVÝ ČAS
 4. Slovensko má xy nových prípadov ochorenia Covid-19  Noizz.sk
 5. Na Slovensku pribudlo 1567 nakazených, otestovali 10 858 ľudí. - Domáce  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Šok na úkor favoritov! Real prehral doma s nováčikom, prekvapivo zakopla aj Barcelona  Športky
 2. La Liga: Real Madrid - Cadiz CF 0:1  ŠPORT.sk
 3. VIDEO - La liga: 10. kolo (výsledky, sobota)  SME.sk
 4. Šok v Madride. Hviezdny Real prehral doma s trpaslíkom  PRAVDA.sk
 5. Čierna sobota pre gigantov, Real aj Barcelona pred El Clásicom prehrali  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Virgil van Dijk sa zranil, má ísť o roztrhnutý skrížený väz  SME.sk
 2. Premier League: Výsledky, 5. kolo | Šport.sk  ŠPORT.sk
 3. VIDEO: Veľký liverpoolsky šláger skončil remízou | Šport7.sk  Šport7.sk
 4. VIDEO Liverpool nebude na derby spomínať v najlepšom: Neuznaný gól a zranenia opôr tímu  Športky
 5. Liverpool prišiel o body i dvojicu kľúčových hráčov, Klopp: Žiadny ofsajd som nevidel  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO: Pep Guardiola sa zastal Agüera za incident s čiarovou rozhodkyňou  ŠPORT.sk
 2. VIDEO Agüero sa dopustil nepovoleného kontaktu s rozhodkyňou: Čo na to Guardiola?  Športky
 3. Agüero chytil za rameno ženu - rozhodkyňu a už je na svete ďalší problém  PRAVDA.sk
 4. Agüera nachytali kamery s čiarovou rozhodkyňou  NOVÝ ČAS
 5. Sergio Agüero sa dotkol rozhodkyne, Guardiola reagoval  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: V deviatich francúzskych mestách začal platiť nočný zákaz vychádzania  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Prísne opatrenia vo Francúzsku: Začal platiť nočný zákaz vychádzania  Topky
 3. Vo Francúzsku platia prísne opatrenia: Policajti dohliadajú  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Európa sa opäť stáva epicentrom nákazy koronavírusom  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus vo svete (správy, mapa, vývoj) 18.10.2020  SME.sk
 3. Európa ako epicentrum nákazy: Alarmujúce čísla  NOVÝ ČAS
 4. Koronavírus vo svete (správy, mapa, vývoj) 17.10.2020  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus na Slovensku: Z takmer 11-tisíc testov bolo viac ako 1500 pozitívnych  HNonline.sk
 2. KORONAVÍRUS Alarmujúca situácia: Rekord v Česku, pribudlo najviac infikovaných za víkendový deň  Topky
 3. Koronavírus: V Česku pribudlo za sobotu 8713 nakazených a 33 úmrtí  Aktuality.sk
 4. KORONAVÍRUS V sobotu zatiaľ v Česku pribudlo 4308 nových prípadov infekcie  Topky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Na východe pribudlo 484 pozitívne testovaných, na Slovensku vyše 1 500  KorzárZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vémola po roku uškrtil súpera a dal si ďalší šialený cieľ. Ak ho nesplní, skončí  PRAVDA.sk
 2. Oktagon 17: Karlos Vémola pripustil koniec! Véghovi poslal odkaz  ŠPORT.sk
 3. ONLINE: Karlos Vémola - Thomas Robertsen (Oktagon 17 MMA live)  SME.sk
 4. Vémola si po prehre s Attilom konečne napravil chuť, Kozma v strhujúcej bitke obhájil titul  Športky
 5. Oktagon 17: Terminátor je späť. Karlos Vémola svojho súpera uškrtil!  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Po vážnej chorobe zomrel herec libereckého divadla Ladislav Dušek  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pandémia sa mení na hospodársku krízu, uviedla ekonómka Svetovej banky  Aktuality.sk
 2. Ekonómka Svetovej banky: Pandémia koronavírusu sa mení na hospodársku krízu  PRAVDA.sk
 3. Pandémia koronavírusu sa mení na hospodársku krízu, uviedla ekonómka SB  Aktuality.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Na Slovensku pribudlo šesť úmrtí na koronavírus | Glob.sk  Hudba.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Serie A: Inter Miláno - AC Miláno 1:2  ŠPORT.sk
 2. Milánske derby ovládol Ibrahimovič, v Serie A striedali Lobotka aj Vavro  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Štát zaplatí za testy na plošné testovanie viac ako 52 miliónov eur  SME.sk
 2. Koronavírus: Hmotné rezervy zaplatia za testy na plošné testovanie 52,3 milióna eur bez DPH  Aktuality.sk
 3. Vyčíslili, koľko bude stáť plánované celoplošné testovanie  TA3
 4. Ukázali zmluvy na testy pre celé Slovensko. Štát zaplatí desiatky miliónov eur  HNonline.sk
 5. Celoplošné testovanie Slovenska: Koľko za to štát vysolí a kedy to chce Matovič spustiť?  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Koronavírus: Polícia v Bratislave rozháňala chuligánov vodným delom, na Úrad vlády hádzali dymovnice a odpaľovali delobuchy  Aktuality.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Oktagon 17: Terminátor je späť. Karlos Vémola svojho súpera uškrtil!  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Polícia zverejnila video zo zásahu proti radikálnym demonštrantom. Niekoľkých zatkli  HNonline.sk
 2. Bratislavká polícia ukázala video, ako si chuligáni chystajú dlažobné kocky na políciu  Aktuality.sk
 3. Brutalita v Bratislave, chuligáni dokaličili aj vlastných: Polícia prehovorila o vyčíňaní ultras  NOVÝ ČAS
 4. VIDEO Na dnešnom proteste bolo poriadne rušno: Polícia zadržania niekoľko osôb  Topky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus na Slovensku: Zomrelo ďalších šesť pacientov  SME.sk
 2. KORONAVÍRUS Úrady opäť hlásia smutné čísla: Pribudli ďalšie obete, najmladšia má 55 rokov  Topky
 3. Pribudlo 1968 infikovaných. Hlásia aj 6 nových úmrtí - Domáce  PRAVDA.sk
 4. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo šesť úmrtí  Aktuality.sk
 5. Na Slovensku v piatok pribudlo 1968 nových prípadov COVID-19  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prečo sa slovenské političky ukazujú s odhaleným výstrihom?  REFRESHER
 2. Petrík a Bihariová sa vyfotografovali ako fínska premiérka  Ženy v meste
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Je TÁTO MLADÁ KRÁSKA dôvodom ROZCHODU Tiny a Separa?  Pluska.sk
 2. Je táto blondína skutočný dôvod rozpadu lásky Tiny a Separa? Reagovala aj sama speváčka  Diva.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Polícia použila proti agresívnym demonštrantom v Bratislave slzný sprej  Denník N
 2. Rakúsky minister zahraničia má koronavírus. Nakazil sa zrejme na stretnutí, kde bol aj Korčok  HNonline.sk
 3. Za piatok na Slovensku pribudlo 1968 potvrdených prípadov koronavírusu  Denník N
 4. Testovanie prebehne spôsobom, ako sme naučení  dennikn.sk
 5. V Česku pokračuje rekordný nárast potvrdených  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kotleba je v karanténe. Praje si, aby mu vyšiel pozitívny test  TA3
 2. Koronavírus: Kotleba je v karanténe, jeho advokát mal pozitívny test  Aktuality.sk
 3. Kotleba je v karanténe, jeho advokát mal pozitívny test  SME.sk
 4. Kotleba je v karanténe. Jeho právnik mal pozitívny test  HNonline.sk
 5. KORONAVÍRUS Kotleba je v karanténe: Jeho advokát mal pozitívny test  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Reakcie na celoplošné otestovanie Slovenska: Sulík to chváli, Čaputová je zdržanlivá  HNonline.sk
 2. Niektorí súhlasia, iní chcú počkať. Čo si myslia o testovaní politici  TA3
 3. Koronavírus: Sulík sa postavil za Matoviča: Plošné testovanie je správny krok  Aktuality.sk
 4. Sulík: Celoplošné testovanie je správny krok  Teraz.sk
 5. Sulík celoplošné testovanie ľudí víta, prezidentku nik neinformoval a Pellegrini očakáva vysvetlenie  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič: Ľudia, ktorí hádžu po policajtoch dlažobné kocky, si vodné delo zaslúžia  PRAVDA.sk
 2. V Bratislave je nepovolený protest, polícia použila slzotvorný plyn  SME.sk
 3. Úbohé. Účastníci spravodlivosti neujdú, hovorí o proteste Mikulec  TA3
 4. Ministerstvo vnútra: Zhromaždenie ultras fanúšikov cez pandémiu bolo nezodpovedné  Aktuality.sk
 5. Zhromaždenie ultras bolo nezodpovedné: Podľa ministra demonštranti neujdú spravodlivosti  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO: Chuligáni protestovali pred úradom vlády | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Ultras fanúšikovia protestovali pred úradom vlády: Policajti použili aj slzný plyn  Dnes24.sk
 3. Slzný plyn, vodné delo a dvaja zranení. V Bratislave prebehol protest proti opatreniam  HNonline.sk
 4. Boj pred Úradom vlády: VIDEO Polícia zasiahla voči protestujúcim ultras, vodné delo a slzný plyn!  Topky
 5. Fanúšikovia ultras protestovali pred úradom vlády, policajti použili slzný plyn aj vodné delo (video)  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Saganov veľký rival musel skončiť. Jeden test ukazuje tak, ďalší inak  PRAVDA.sk
 2. Michael Matthews bol dvakrát negatívne testovaný na Covid-19  SME.sk
 3. Michael Matthews mal po vynútenom odchode z Giro d'Italia dvakrát negatívny test  ŠPORT.sk
 4. Musel Saganov súper odísť kvôli chybe?  NOVÝ ČAS
 5. Michael Matthews mal po vynútenom odchode z Giro d'Italia dvakrát negatívny test na koronavírus  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vo veku 77 rokov zomrel herec libereckého divadla Ladislav Dušek  SME.sk
 2. Česko smúti: Zomrel obľúbený herec Ladislav Dušek († 77)  NOVÝ ČAS
 3. Po vážnej chorobe zomrel herec libereckého divadla Ladislav Dušek  PRAVDA.sk
 4. Vo veku 77 rokov zomrel obľúbený divadelný herec Ladislav Dušek  Teraz.sk
 5. Zomrel herec libereckého divadla Ladislav Dušek (†77)!  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Blíži sa katastrofický korona scenár? Podľa publicistu Hrabka má Matovič informácie, o ktorých verejnosť netuší | Koronavírus  Bratislavské NovinyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Ďalší rekord v Česku. Prvýkrát prekročili desaťtisícovú hranicu v počte nakazených na koronavírus  Hudba.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Polícia pripravila opatrenia v súvislosti s protestom fanúšikov  ŠPORT.sk
 2. Slovanistickí ultras chystajú v meste protest. Polícia antikonfliktný tím  PRAVDA.sk
 3. Polícia sa pripravuje na protest futbalových fanúšikov  Aktuality.sk
 4. Bratislavskí policajti pripravili bezpečnostné  Denník N
 5. Pred Úradom vlády sa protestuje proti opatreniam. Polícia pripravila opatrenia  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Slovensku prebehne plošné testovanie na  Denník N
 2. Premiér Igor Matovič potvrdil plošné testovanie: Ak sa nepodarí, podá demisiu  Aktuality.sk
 3. KORONAVÍRUS Matovič prichádza s veľkým plánom: Celoplošné testovanie už o niekoľko dní!  Topky
 4. Strana Hlas si počká na vysvetlenie, čo presne  Denník N
 5. Chystáme najväčšiu operáciu v histórii Slovenska, oznámil Matovič. Pretestujú všetkých obyvateľov  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slováci favorizujú Vlhovú na víťazstvo  ŠPORT.sk
 2. Petra Vlhová na štarte v Söldene: Online prenos prvého kola obrovského slalomu  Športky
 3. Vlhová chce prejsť z izolácie až na trón  PRAVDA.sk
 4. Vlhovej prvá jazda v sezóne vôbec nevyšla: Prvé kolo skončila s veľkou stratou na líderku  NOVÝ ČAS
 5. Preview SP v Soldene 2020: Vlhová začína sezónu  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Jasmina ukázala malého Sanela, fanúšičky zostali v ŠOKU: Fúha, TU niečo nesedí, FOTO ako dôkaz!  Pluska.sk
 2. S TÝMTO mužom sa ukazuje Jasmina veľmi často! A čo má znamenať toto vyznanie lásky?!  noviny.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dokumentarista Jaro Vojtek: Človek neoklame, čo z neho vyžaruje  PRAVDA.sk
 2. Režisér Jaro Vojtek: Človek v päťdesiatke vyhorí, tejto kríze sa nedá vyhnúť  SME.sk
 3. Dokument Raj na zemi: Citlivý film o ľuďoch zabudnutých ľuďmi  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
SLOBODA NEKONEČNO+: 4ka pri platbe kartou znižuje cenu o 2€  MojAndroid.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na obytnú štvrť v Azerbajdžane dopadli rakety, z domov ostali trosky  SME.sk
 2. Bude niekedy pokoj? Azerbajdžan a Arménsko sa stále obviňujú  NOVÝ ČAS
 3. Azerbajdžan sa stal terčom raketových útokov  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vo Francúzsku zadržali po útoku na učiteľa štyroch ľudí  SME.sk
 2. Macron odsúdil teroristický útok na učiteľa  Aktuality.sk
 3. Francúzska polícia zadržala v súvislosti s útokom na učiteľa štyri osoby: Prezident Macron útok odsúdil  Topky
 4. Macron hovorí o islamskom terorizme. V súvislosti s útokom v Paríži zatkli štyri osoby  HNonline.sk
 5. Brutálny útok odsúdili, vraždu učiteľa vyšetrujú ako terorizmus  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Číne sa podarilo otestovať za 5 dní celé 10 miliónové mesto. Výsledok prekvapil  Interez.sk
 2. Čína otestovala celé mesto, všetkých 11 miliónov ľudí bolo negatívnych  SME.sk
 3. Šokujúci výsledok testovania korony v čínskom meste  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: MO SR počíta aj s poľnou nemocnicou  SME.sk
 2. Ministerstvo obrany pripravuje poľnú nemocnicu  NOVÝ ČAS
 3. Na pandémiu reaguje aj rezort obrany, pripravuje nemocnicu  TA3
 4. Ministerstvo obrany má pripravené plány: Jedným z nich je Izolátor s poľnou nemocnicou v Lešti  Topky
 5. Armáda sa pripravuje na najhoršie: V hre je aj poľná nemocnica v Lešti  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus online: Počet nových prípadov je takmer dvetisíc, spravilo sa necelých 12-tisíc testov  HNonline.sk
 2. Šéf rakúskej diplomacie mal pozitívny test na koronavírus  SME.sk
 3. Rakúsky šéf diplomacie Alexander Schallenberg bol pozitívne testovaný na KORONAVÍRUS  Topky
 4. Koronavírus online: Počet nových prípadov klesol pod dvetisíc, spravilo sa takmer 12-tisíc testov  HNonline.sk
 5. Šéf rakúskej diplomacie má koronavírus  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Matovič sa pripravuje na najhoršie a hľadá vinníka, tvrdí známy publicista  HNonline.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ČR hlási vyše desaťtisíc nakazených, stovky sú vo vážnom stave  TA3
 2. Koronavírus: V Česku za piatok potvrdili 11 105 nových prípadov  Aktuality.sk
 3. Nárast počtu nakazených v ČR prvýkrát prekročil desaťtisícovú hranicu  Teraz.sk
 4. KORONAVÍRUS V Česku sa situácia nezlepšuje: Počet prípadov už prekročil 11-tisíc!  Topky
 5. Koronavírus vo svete (správy, mapa, vývoj) 17.10.2020  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pribudlo 1968 infikovaných. Otestovali 11 904 ľudí - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Pribudlo takmer dvetisíc chorých na Covid-19, na východe skoro šesťsto  Korzár
 3. Slovensko v zovretí pandémie: V piatok pribudlo takmer 2-tisíc nových prípadov  NOVÝ ČAS
 4. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo takmer dvetisíc nakazených, laboratóriá urobili vyše 11-tisíc testov - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 5. Koronavírus na Slovensku: Pozrite si nové prípady (17. 10. 2020)  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Joe Thornton podpísal zmluvu s Torontom Maple Leafs  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Názor: Pavel Hapal skončil. Čo teraz?  ŠPORT.sk
 2. Prezident SFZ Ján Kováčik: Pavel Hapal a jeho koniec  SME.sk
 3. Pavel Hapal končí ako tréner futbalovej  Denník N
 4. Výkony futbalistov nepresvedčili. Hapal končí  HNonline.sk
 5. Reprezentácia: Hapal končí, nahradiť ho má Tarkovič  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Šokujúca dohra po dueli: Evelyn vyrazila tretieho hráča... Arogantné porušovanie pravidiel!  Topky
 2. Za AROGANCIU VYPADLI až TRAJA! Evelyn Rebeku VYHNALA preč  Pluska.sk
 3. Farmári v šoku, Rebeka zradila ďalšiu kamarátku: Zobrala ju do duelu... FOTO Totálne sa zrútila!  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rusko zaradilo bieloruskú opozičnú líderku Sviatlanu Cichanovskú na zoznam hľadaných osôb  Topky
 2. Cichanovská si pohnevala aj Rusko: Strihne po nej  NOVÝ ČAS
 3. Bielorusko vydalo na Cichanovskú medzinárodný zatykač  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tipos Extraliga: DVTK Miškovec - Dukla Trenčín 2:3  ŠPORT.sk
 2. Hasiči sa v Banskobystrickom kraji nezastavili: V súvislosti s počasím mali 12 výjazdov  Topky
 3. Trenčín dokázal tesne vyhrať nad DVTK  NOVÝ ČAS
 4. Výsmech Kotlebovi do tváre: Po rozsudku v Pezinku sa spustila lavína vtipov, toto nerozdýcha!  Topky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google