Markizáčka sa vydala: Jasmina Alagič svedkom… Tenisky na nohách a na šaty sa vykašlala!  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rýchla reakcia USA: Sprísnili kontroly lietadiel Boeing 777 s motorom, aký začal horieť  Topky
 2. USA sprísnili kontroly lietadiel Boeing 777 pre požiar motora  Aktuality.sk
 3. Chvíle plné strachu: Motor boeingu sa rozpadol krátko po štarte, bleskové kroky USA a Japonska  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Žan Tabak skončil na lavičke slovenskej basketbalovej reprezentácie  ŠPORT.sk
 2. Šokujúca správa len deň po kľúčovom víťazstve: Tréner Tabak končí na lavičke Slovenska  Športky
 3. Basketbal: Tréner Žan Tabak už nebude viesť Slovensko  SME.sk
 4. Tabak končí ako tréner basketbalovej repre  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Poľsko hlási viac ako 7000 nových prípadov  Aktuality.sk
 2. Poľsko je zamorené koronavírusom: Hrozné číslo nákazy  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Poľsko hlási viac ako 7-tisíc nových prípadov nákazy: Zomrelo takmer 100 ľudí  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Premiér Matovič k výročiu vraždy: Tri roky od Kuciakovej smrti je čas na pravdu o žurnalistike  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. PREDPOVEĎ počasia: Bude si robiť, čo chce! Teplota sa môže koncom týždňa vyšplhať riadne vysoko  Topky
 2. Pondelok bude slnečný s teplotami do 13 stupňov  Aktuality.sk
 3. POČASIE: Na väčšine Slovenska hlásia slnečný a teplý deň  TA3
 4. Nedeľa bude slnečná s teplotami do 13 stupňov  Aktuality.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Cibulková sa opäť raz predviedla! TO, čo zabezpečila Jakubkovi, nemá žiadne iné dieťa na svete!  noviny.sk
 2. Cibulková dopriala Jakubkovi luxusný kúsok  NOVÝ ČAS
 3. Cibulková kúpila synovi Jakubkovi MEGADRAHÝ dar!  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zdražovanie pohonných látok bude pokračovať, ceny sa medziročne dorovnávajú  PRAVDA.sk
 2. Pohonné látky na slovenských čerpacích staniciach zdražejú, predpokladá analytička  SME.sk
 3. Slovenskí motoristi sa musia pripraviť na ďalšie zdražovanie - vEnergetike.sk  Webnoviny.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Líbyjský minister vnútra prežil pokus o atentát  SME.sk
 2. V Líbyi sa pokúsili o atentát na ministra, prežil ho  Aktuality.sk
 3. Líbyjskému ministrovi vnútra išlo o život: Prežil pokus o atentát, člen jeho ochranky zomrel  Topky
 4. Toto bolo o chlp! Líbyjský minister vnútra prežil pokus o atentát: Zahynul jeden útočník  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Čína neposkytla dostatok údajov o počiatkoch pandémie  Aktuality.sk
 2. Čína neposkytla dostatok údajov o počiatkoch pandémie, tvrdí Bidenov poradca  SME.sk
 3. KORONAVÍRUS Bidenov poradca otvorene: Čína neposkytla dostatok údajov o počiatkoch pandémie  Topky
 4. Pôvod koronavírusu: Zadržiavala Čína potrebné informácie?  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Američania budú podľa Fauciho nosiť rúška možno aj v roku 2022  SME.sk
 2. Imunológ Fauci o koronavíruse: Ukázal na vážne riziko  NOVÝ ČAS
 3. Rúška budú Američania nosiť dlhšie, predpovedal imunológ  TA3
 4. KORONAVÍRUS Imunológ Fauci otvorene: Američania budú zrejme nosiť rúška aj v roku 2022  Topky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Krajniak vyzýva na diskusiu o otvorení kostolov: Zaznamenali sme jav, ktorý sa nedá logicky vysvetliť  HNonline.sk
 2. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) a  Denník N
 3. Krajniak: Keby som bol minister Krajčí, nakúpim vakcíny sám a zoberiem si to na triko  SME
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Poľská nemocnica je ochotná prijať pacientov zo Slovenska  SME.sk
 2. Koronavírus: Poľská nemocnica je pripravená na pacientov zo Slovenska  Aktuality.sk
 3. Dve dávky očkovacej látky Pfizer/BioNTech  Denník N
 4. ONLINE: Izrael sa otvára, v niečom len pre očkovaných  PRAVDA.sk
 5. Koronavírus: Poľská nemonica je pripravená na pacientov zo Slovenska  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Premiér hovorí už ako Fico: Niekomu vadí, že Sputnik V je z Ruska?  PRAVDA.sk
 2. SaS odmietla ruskú vakcínu: Matovič opäť úraduje  NOVÝ ČAS
 3. Ak budeme so Sputnikom vyčkávať, prídeme o dodávky, tvrdí Matovič  SME.sk
 4. Ak budeme so Sputnikom vyčkávať, prídeme o dodávky, naznačil Matovič  HNonline.sk
 5. Matovič: Ak budeme so Sputnikom vyčkávať, prídeme o dodávky!  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Slovan dostal doma výprask. Lockdown? Opäť sa prizerala plná VIP-ka  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Serie A: Derby AC Miláno - Inter Miláno  ŠPORT.sk
 2. AC Miláno – Inter Miláno: Online prenos zo superšlágra Serie A  Športky
 3. Škriniar vygumoval vo veľkom derby hviezdy súpera. Kucka dal gól  PRAVDA.sk
 4. VIDEO: Miláno je modré! Inter s Milanom Škriniarom vyhral mestské derby  ŠPORT.sk
 5. VIDEO Inter s hladkým víťazstvom v mestskom derby proti AC, Kucka skóroval pri remíze Parmy  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Volkswagen hlási nedostatok batériových článkov  Aktuality.sk
 2. „Nevieme vyrábať niektoré modely, došli nám batérie“. Automobilový gigant hlási výrobné problémy  FonTech
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Izrael údajne zaplatil Rusku za dodanie vakcín do Sýrie  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pendlerka chcela prekabátiť policajtov: Škaredo na to doplatila! FOTO jej falošného testu  Topky
 2. KORONAVÍRUS V Maďarsku pribudlo takmer 3-tisíc infikovaných: Zomrelo 47 pacientov  Topky
 3. Vodiči, pozor: Na viacerých miestach je hustá hmla, niekde i zľadovatený sneh  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: FC DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina (Fortuna liga)  ŠPORT.sk
 2. FC DAC Dunajská Streda - MŠK Žilina: Online prenos z 20. kola Fortuna Ligy  Športky
 3. ONLINE prenos z Fortuna ligy: Dunajská Streda - Žilina  Pluska.sk
 4. DAC Dunajská Streda MŠK Žilina ONLINE Fortuna liga dnes  Šport.inak
 5. Diskusia: ONLINE: FC DAC 1904 Dunajská Streda - MŠK Žilina | Šport.sk  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Igor Vlha bol doma ako tiger v klietke. Petra Vlhová a Ana Buciková prileteli na Slovensko  SME.sk
 2. Vlhovej otec Igor nechce na finále SP chýbať: Pôjdem, aj keby som mal byť mesiac v karanténe  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tvorca animovaného krtka by mal 100 rokov: Neuveríte, ako vznikol! Jednoducho o neho zakopol | Telkáč.sk  KariéraInfo.sk
 2. Zdeněk Miler, tvorca slávneho Krtka, by oslávil 100 rokov  PRAVDA.sk
 3. Zdeněk Miler by sa dožil stovky: Ako prišiel ku Krtkovi?  KariéraInfo.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ťažba bitcoinu spotrebuje ročne viac elektriny ako celá Argentína  Aktuality.sk
 2. Bitcoin spotrebuje ročne viac elektriny ako celá Argentína  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Za piatok pribudlo 2705 pozitívne testovaných na koronavírus a 74 úmrtí. Počet hospitalizovaných pacientov mierne klesol  Hudba.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič využil pamiatku Kuciaka, aby si vybavoval účty s novinármi  PRAVDA.sk
 2. Matovič: Tri roky od smrti Jána Kuciaka je čas na pravdu o slovenskej žurnalistike  HNonline.sk
 3. Premiér Matovič k výročiu vraždy: Tri roky od Kuciakovej smrti je čas na pravdu o žurnalistike  Topky
 4. Igor Matovič sa pustil do novinárov, odborník vracia úder  Pluska.sk
 5. Matovič: Tri roky od vraždy Kuciaka je čas na pravdu o slovenskej žurnalistike  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Sulík nie je presvedčený, že Krajčí zvláda svoj rezort: Vidím náhradu  HNonline.sk
 2. Sulík pozná ľudí, ktorí by dokázali nahradiť Krajčího - SME  SME.sk
 3. Sulík o výzvach na Krajčího demisiu: Má ťažký džob! Na čele rezortu si však viem predstaviť iných ľudí  Topky
 4. Sulík o Matovičovi: Veľké množstvo jeho aktivít je marketing, ale v tomto prípade o tom pochybujem  HNonline.sk
 5. Šokujúce slová Sulíka: Za KRAJČÍHO vidíme NÁHRADU! SAKOVÁ pritvrdila proti celej VLÁDE  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Remišová trvá na svojom, Pellegrini by sa dal Sputnikom zaočkovať  SME.sk
 2. Prekukol Pellegrini zmýšľanie Matoviča?!  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Remišová trvá na postoji k ruskej vakcíne: Tvrdé slová Pellegriniho! Je to vládne divadlo  Topky
 4. Rusko nemá 2 milióny vakcín ani pre seba, nieto pre Slovensko, tvrdí Pellegrini. Matovič a Remišová podľa neho hrajú teátro  REFRESHER
 5. Pellegrini ku kauze Sputnik: Je to LEN DIVADIELKO vlády, 2 milióny vakcín by sme nedostali!  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Košice vyhodili trénera Šťastného. Potrebujú vraj nový impulz  PRAVDA.sk
 2. Jan Šťastný skončil v HC Košice. Klub oznámil, kto povedie tím do konca sezóny  ŠPORT.sk
 3. Šťastný skončil v HC Košice, tím povedie Šimurda | HokejPortal.sk  Hokejportal
 4. Šťastný končí na trénerskej stoličke Košíc  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rýchlo a zbesilo: Djokovič zničil Medvedeva, stačili mu iba tri sety  PRAVDA.sk
 2. Novak Djokovič vyškolil vo finále Daniila Medvedeva a získal ďalší titul z Australian Open  ŠPORT.sk
 3. VIDEO Geniálny výkon na záver turnaja: Novak Djokovič deviatykrát dobyl Australian Open!  Športky
 4. Medvedev neuhral ani set: Djokovič bez problémov ovládol Australian Open  NOVÝ ČAS
 5. Diskusia: Novak Djokovič - Daniil Medvedev (finále Australian Open) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Boris je už otcom, konečne prezradil meno dcérky!  Najmama.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tragická nehoda Daniely Kralevich: Neodobratie vodičského vnáša podozrenie z korupcie, tvrdí Vačok  Topky
 2. Prípad nehody, pri ktorej zomrela mladá Linh († 18), zaváňa korupciou: Pri vyšetrovaní došlo k pochybeniam  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Za sobotu pribudlo 1686 nakazených. Koronavírusu podľahlo ďalších 81 ľudí  Hudba.sk
 2. Na Slovensku pribudlo 1686 prípadov nákazy, počet úmrtí stúpol o 81  Teraz.sk
 3. Pribudli desiatky obetí, počet hospitalizovaných ďalej klesá  TA3
 4. Za piatok pribudlo 2705 pozitívne testovaných na koronavírus a 74 úmrtí. Počet hospitalizovaných pacientov mierne klesol  Hudba.sk
 5. Na Slovensku pribudlo 2705 prípadov nákazy, počet úmrtí stúpol o 74  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Žilinka: V prípade slov Matoviča prokuratúra musela konať  HNonline.sk
 2. Na Generálnej prokuratúre evidujú asi šesť trestných oznámení na vyhlásenia politikov  SME.sk
 3. Pôjde mu po krku? Matovič si slovami o Sulíkovi poriadne zavaril: Jasná reakcia Žilinku  NOVÝ ČAS
 4. Žilinka: Vo veci slov Matoviča o vine za obete prokuratúra musela konať  HNonline.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Záujem o očkovanie je u učiteľov enormný, hovorí Gröhling. Pri Sputniku V je zdržanlivý  Aktuality.sk
 2. Minister Gröhling sa nevyhol otázke o vakcíne Sputnik V: Igor, toto radšej ani nečítaj  NOVÝ ČAS
 3. Záujem je veľký. Minister v TA3 vysvetlil, prečo neočkujú všetkých učiteľov  TA3
 4. Koronavírus ONLINE: Časť učiteľov sa chce očkovať Sputnikom, tvrdí Gröhling  Aktuality.sk
 5. O očkovanie medzi učiteľmi je záujem, Gröhling chce hovoriť aj o tých na vysokých školách  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vlhovej Cesna v noci pristála v Poprade. Pozrite si video z jej príletu  PRAVDA.sk
 2. MS: Petra Vlhová dnes priletela na Slovensko  ŠPORT.sk
 3. FOTO: Petra Vlhová je už s oboma medailami doma, priletela do Popradu  ŠPORT.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kraľovské bábätko už má meno! A TAKÝTO je jeho význam!  noviny.sk
 2. Princezná Eugenie ukázala synčeka: Aha, ako sa volá  NOVÝ ČAS
 3. Pozrite sa! Foto najmladšieho člena britskej kráľovskej rodiny! Volá sa...  PRAVDA.sk
 4. Prvorodený syn princeznej Eugenie dostal meno August Philip Hawke  SME.sk
 5. TOTO je MENO najmladšieho člena kráľovskej rodiny!  Pluska.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Xiaomi plánuje vlastný automobil | pc.sk  PC.sk
 2. Xiaomi pracuje na vlastnom aute. Je tu však pár dôvodov, prečo je to "hlúpy" nápad  FonTech
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Počet úmrtí sa zvýšil o ďalších 81, PCR testy odhalili 1686 nakazených (minúta po minúte)  SME.sk
 2. Koronavírus na Slovensku: V Trnave otvorili veľkokapacitné očkovacie centrum (minúta po minúte)  SME.sk
 3. Premiér Matovič chce ruskú vakcínu aj napriek výhradám Za ľudí (minúta po minúte)  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus na Slovensku: Zomrelo 81 ľudí, pozitivita PCR testov je vyše 20 percent  HNonline.sk
 2. Slovensko naďalej bojuje s koronavírusom: Takmer stovka úmrtí a viac ako 1 600 nakazených  NOVÝ ČAS
 3. PCR testy zachytili 1 686 nakazených, pribudlo 81 úmrtí - Domáce  PRAVDA.sk
 4. Na Slovensku zomrelo ďalších 81 ľudí na koronavírus. PCR a AG testy odhalili dokopy 5 514 pozitívnych  REFRESHER
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nehoda pri Nových Zámkoch si vyžiadala najmenej 3 mŕtvych  Pluska.sk
 2. Nové Zámky: Pri tragickej nehode zahynuli tri osoby, dve sú zranené - SME | MY Nové  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Vlhová po rozšírení medailovej zbierky: Mám toho naozaj dosť, bolo ťažké sa koncentrovať  Športky
 2. VIDEO: Petra Vlhová hodnotí slalom na MS: Jej reakcia na zisk striebra!  SME.sk
 3. MS v lyžovaní: Reakcia Petry Vlhovej na zisk striebornej medaily  ŠPORT.sk
 4. VIDEO: Petra Vlhová reaguje na zisk striebornej medaily: Boli to dobré MS, ale nie dokonalé  ŠPORT.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Filip Polášek a Ivan Dodig vyhrali Australian Open | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Poláškovi sa tesne pred finále narodila dcérka  NOVÝ ČAS
 3. Skvelá správa. Polášek s Dodigom vyhrali Australian Open  PRAVDA.sk
 4. ONLINE: Rajeev Ram/Joe Salisbury - Ivan Dodig/Filip Polášek (finále Australian Open)  ŠPORT.sk
 5. Skvelé správy z Melbourne: Polášek s Dodigom ovládli Australian Open  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Dve dávky vakcíny Pfizer chránia pred covidom na 95,8 percenta (minúta po minúte)  SME.sk
 2. Izrael uvoľňuje opatrenia a zavádza očkovacie preukazy: Účinnosť vakcíny od Pfizeru je pozoruhodná  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Dobré správy: Dve dávky vakcíny Pfizer poskytujú takmer 96 percentnú ochranu  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Registrovať na očkovanie sa už môžu všetci pedagogickí zamestnanci škôl - SME  SME.sk
 2. Očkovať sa môžu dať už všetci učitelia, pre mladších sú voľné termíny  PRAVDA.sk
 3. KORONAVÍRUS Ministerstvo školstva rozšírilo skupinu pedagogických zamestnancov pre vakcináciu  Topky
 4. Gröhling hlási očkovanie ďalších pedagogických zamestnancov  Pluska.sk
 5. Očkovanie učiteľov: Registrovať sa môžu ďalší zamestnanci  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Súd vzal obvineného z rukojemníckej drámy v Kežmarku do väzby  Aktuality.sk
 2. Obvineného z rukojemníckej drámy v Kežmarku vzali do väzby  Korzár
 3. Kežmarčan sa priznal k tej najväčšej ohavnosti!  NOVÝ ČAS
 4. Rukojemnícka dráma v Kežmarku: Obvineného vzali do väzby! VIDEO Držal ženu a mal zavraždiť svojich rodičov  Topky
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Britský princ Charles navštívil svojho otca,  Denník N
 2. Charles po návšteve otca Philipa: Foto č. 9 bolí  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kontroverzné pravidlá zdieľaní dát s Facebookom sú späť, WhatsApp to však skúša na ľudí novou taktikou  FonTech
 2. Kontroverzné pravidlá zdieľaní dát s Facebookom sú späť, WhatsApp to však skúša na ľudí novou taktikou  FonTech
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Padajúce súčiastky z horiaceho motora  Denník N
 2. Boeingu začal horieť motor, padajúce súčiastky zranili dvoch ľudí  SME.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavirus: Košický kraj hľadá ľudí na pomoc pri očkovaní  Aktuality.sk
 2. Košice otvoria prvé veľkokapacitné očkovacie centrum: Urgentná výzva pre zdravotníkov  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Košice hľadajú zdravotníkov a dobrovoľníkov na pomoc pri očkovaní  Topky
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tri roky od vraždy Kuciaka: Kočner a Zsuzsová stále nevinní  Pluska.sk
 2. Otec Jána Kuciaka: Kočner aj dnes verí, že sa z toho dostane. Inak by už rozprával  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google