1. Pellegrini v stredu povie, či ostáva v Smere - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Pellegrini si postavil striktné požiadavky: Na kandidátke nechce Fica ani Kaliňáka  Aktuality.sk
 3. AKTUÁLNE Pellegrini zrejme odíde zo Smeru: Požaduje čistú kandidátku, Kaliňák na nej nebude  Topky
 4. Pellegrini má byť na odchode zo Smeru. V stredu po vláde sa k tejto téme vyjadrí  HNonline.sk
 5. Aktualizované: Pellegrini údajne plánuje odísť zo Smeru, na kandidátke nechce Fica, Gašpara ani Blahu  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bondra v Pardubiciach neuspel, okamžite po ňom siahol HC Slovan Bratislava  ŠPORT.sk
 2. Meno Bondra zostáva v Tipsport lige. Dávida nahradí Radovan  PRAVDA.sk
 3. Radovan Bondra posilnil HC Slovan Bratislava  SME.sk
 4. Bonda je novou posilou Slovana  NOVÝ ČAS
 5. Radovan Bondra neuspel na skúške v Pardubiciach  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Anglickom otriasa ďalší rasistický škandál: Odporne nechutné urážky, všetko kvôli penalte!  Športky.sk
 2. Rasistické urážky na adresu Pogbu  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Preboha, čo sa stalo?! Kim Kardashian vyšla na verejnosť bez mejkapu  Topky
 2. Kim Kardashian poznáme ako dokonalú krásku. Takáto je ale jej reálna tvár!  SlovakWoman.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Redmi predstaví svoj prvý inteligentný televízor už 29. augusta. Bude to poriadny obor  touchIT
 2. Chytrá televízia od Xiaomi Redmi bude predstavená koncom augusta  Vosveteit.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Smutná správa z Česka: Zomrel kardiochirurg Kramář (†89), podieľal sa na 1. transplantácii srdca  Topky
 2. Zomrel kardiochirurg Rudolf Kramář († 89): Podieľal sa na prvej transplantácii srdca v ČSSR  NOVÝ ČAS
 3. Zomrel kardiochirurg Kramář, podieľal sa na 1. transplantácii srdca v ČSSR  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Gašpar: Úniky informácií v kauze dvojnásobnej vraždy sú nebezpečným precedensom  PRAVDA.sk
 2. Bývalý šéf polície sa rozpísal o kauze Kuciak, podáva trestné oznámenia  TA3
 3. Exšéf polície Gašpar reaguje na komunikáciu z Threemy: Úniky informácií sú nebezpečným precedensom  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Valec privalil 60-ročného strojníka, zraneniam podľahol - SME  SME.sk
 2. Muža († 60) privalil valec, zraneniam podľahol  NOVÝ ČAS
 3. Muža privalil valec na skládke odpadov, zomrel na mieste  Webnoviny.sk
 4. V Dubnici nad Váhom privalil valec 60-ročného strojníka, zraneniam podľahol  PRAVDA.sk
 5. Nešťastie na skládke odpadu v Dubnici nad Váhom: Strojníka (†60) privalil valec  Topky
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Taliansku padla vláda, Salvini čaká na príležitosť  SME.sk
 2. Vládna kríza v Taliansku: premiér Conte podá demisiu  PRAVDA.sk
 3. Taliansky premiér Giuseppe Conte predloží prezidentovi Sergiovi Mattarellovi svoju rezignáciu. "Táto vláda končí," povedal  Denník N
 4. "Vláda končí." Taliansky premiér Conte ohlásil demisiu po konflikte so Salvinim  HNonline.sk
 5. AKTUÁLNE V Taliansku padá vláda: Premiér podá demisiu  Topky
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kočner v Threeme: Ruskovu obhajobu platí Haščák  Denník N
 2. Odhalenie z Threemy: Zaplatil Ruskovho právnika Haščák?! Zaplatil Ruskovho právnika Haščák?!  NOVÝ ČAS
 3. Kočnerova Threema: Obhajobu Ruska mal platiť Haščák - Domáce  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Smer aj PS/Spolu sú napriek kauzám stabilní, ukazuje prieskum  TA3
 2. Prieskum: Trubanova drogová aféra preferencie PS/Spolu nepoškodila  PRAVDA.sk
 3. Prvý prieskum po Kočnerovej Threeme: Smer neohrozený, pre Bugára je to stále bledšie  Topky
 4. Prvý prieskum po prevalení Kočnerovej komunikácie  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Peter Sagan absolvoval núdzové pristátie v Luxemburgu  SME.sk
 2. Sagan zažil moment náhleho strachu: Dráma na palube lietadla, všetkým sa zastavil tep!  Športky.sk
 3. Panika na palube! Lietadlo s Petrom Saganom muselo núdzovo pristáť  ŠPORT.sk
 4. Lietadlo so Saganom muselo núdzovo pristáť  NOVÝ ČAS
 5. Sagan kúsok od katastrofy. Napokon skončil na pódiu  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Známe tváre sa lúčili s Ďuďom (†46): Bude nám chýbať... TOTO mu odkazujú do neba!  Topky
 2. Ďuďo († 46): Zoberie si do hrobu svoj posledný hit?!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Epic chcel exkluzivitu pre hru DARQ, autor nesúhlasil, na Epic Games Store tak nevyjde  Sector.sk
 2. „Férovosť“ Epic Game Store: Po tom, čo vývojár odmietol exkluzivitu mu Epic Games odmietol vydať hru  Gamesite.sk
 3. Oddworld: Soulstorm vyjde exkluzívne na Epic Store  Sector.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Do služby Xbox Game Pass pribudne Kingdom Come či Age of Empires  Živé.sk
 2. Xbox Game Pass dostáva špeciálnu akciu a epickú nádielku hier  Gamesite.sk
 3. Age of Empires: Definitive Edition je dostupné na Steame  Sector.sk
 4. Microsoft oznámil dátum vydania Age of Empires II: Definitive Edition  Živé.sk
 5. Inside Xbox na Gamescome priniesol fúru ohlásení a nových informácií  Gamesite.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Tesla Model 3 po roku používania  TECHBOX.sk
 2. Test najlacnejšej Tesly Model 3 Standard Range Plus. Oplatí sa?  Tesla magazín
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dubovcová a Štrbová môžu skončiť, naznačil manažér  SME.sk
 2. Úspešné plážové volejbalistky musia prosiť o podporu: Zväz nás chce zničiť  ŠPORT.sk
 3. Štart Dubovcovej so Štrbovou na OH otázny. Ich manažér: Bez podpory to nejde  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Polícia pátra po majstrovi bojových umení Róbertovi Mikulovi  SME.sk

KOŠICE. Košická polícia vyhlásila pátranie po Róbertovi Mikulovi, majstrovi bojových umení, ktorý sa v minulosti v Košiciach preslávil viacerými neuveriteľnými ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vedenie Smeru odmieta, že by sa uchádzalo o podporu ĽSNS  Aktuality.sk
 2. Smer sa opäť ohradil voči spájaniu s ĽSNS, vyhlásenie podpísal Fico aj všetci podpredsedovia  PRAVDA.sk
 3. Vedenie Smeru odmieta podporu ĽSNS  NOVÝ ČAS
 4. Kočner si dával lustrovať aj prokurátorov, ktorí ho vyšetrovali, nielen novinárov  Denník N
 5. Smer odmieta obvinenia, že sa po vražde Kuciaka uchádzal o podporu extrémistov  SME.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dagmar Havlová má nárok na odškodné vo výške štyri milióny korún  Aktuality.sk
 2. 12:29 Dagmar Havlová má narok na odškodné vo výške štyri milióny korún  Teraz.sk
 3. Súd jej dal za pravdu: Dagmar Havlová má narok na odškodné vo výške štyri milióny korún  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pri nočnom požiari v bratislavskom byte zahynuli matka so synom  TA3
 2. Požiar bytu v Rači má dve obete, nevylučujú cudzie zavinenie  SME.sk
 3. VIDEO tragédie v Bratislave: Byt v plameňoch, o život prišli muž (†53) a žena (†75)  Topky
 4. Tragický požiar bytu v Bratislave  NOVÝ ČAS
 5. Nočný požiar v byte na 11. poschodí v Rači si vyžiadal dva životy  Bratislavské Noviny
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Barcelona v náročnej situácii. Po Messim a Suarezovi sa zranil ďalší útočník  ŠPORT.sk
 2. Na Barcelonu sa to valí zo všetkých strán: Po Messim a Suárezovi vypadla Valverdemu ďalšia ofenzívna hviezda  Šport7.sk
 3. Barcelone sa zranil ďalší útočník  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Adam Jakubech opustil Lille, zamieril do Belgicka  Profutbal.sk
 2. Adam Jakubech po dvoch rokoch opúšťa OSC Lille. Našiel si nový klub  ŠPORT.sk
 3. Dostane konečne poriadnu šancu?  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Gary Neville opäť kritizuje: Je to trápne. Penalta pre Manchester United nie je nejaká tombola  ŠPORT.sk
 2. Brat Mathias sa preriekol: Pogba chce zase odísť z United!  NOVÝ ČAS
 3. Solskjaer: "Pogba zostane v Manchesteri United"  halamadrid.sk
 4. VIDEO Legenda Manchestru o nepremenenej penalte: Je to trápne! Mali by o tom rozhodnúť v kabíne  Športky.sk
 5. VIDEO: Legendu United rozhnevala zahodená penalta Pogbu: Trápne! Toto nie je tombola, či zápas na školskom ihrisku  Šport7.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Marek Hamšík: Prevláda smútok  ŠPORT.sk
 2. Marek Hamšík skóroval v semifinále čínskeho FA Cupu  SME.sk
 3. Hamšík v Číne s ďalším gólom: Ta-Lienu to však v semifinále Pohára FA nestačilo  Športky.sk
 4. VIDEO: Hamšíkov gól prehre Ta-Lienu v semifinále Pohára FA nezabránil  ŠPORT.sk
 5. Hamšíkova presná hlavička prehre nezabránila  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hudobníci a fanúšikovia sa rozlúčili s hexákom Ďuďom  SME.sk
 2. Slovenská kultúrna verejnosť sa rozlúčila s Petrom Ďuďom Dudákom  Teraz.sk
 3. Slovenská kultúrna verejnosť sa rozlúčila s Petrom "Ďuďom" Dudákom  HLAVNÝ DENNÍK
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Xiaomi, Oppo a Vivo vyvíjajú konkurenciu pre Apple AirDrop  Živé.sk

Súbory by malo byť možné prenášať bezdrôtovo do rýchlosti 20 MB/s.

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vieme na akých zariadeniach pobeží Disney+ a kedy bude oficiálne spustený  TECHBOX.sk
 2. Disney+ príde na prvý trh Európy ešte tento rok. Je známa cena  Živé.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Google predstavil ďalšie hry pre platformu Stadia. Príde aj poľské sci-fi  Živé.sk
 2. Watch Dogs Legion prinesie raytracing do otvoreného sveta  Sector.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Umrel miliardár Lars Larsen, zakladateľ Jysku  SME.sk
 2. Zomrel zakladateľ reťazca Jysk Lars Larsen  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lekári vyzývajú Kalavskú, aby zákon o stratifikácii nepredkladala vôbec  Aktuality.sk
 2. Lekárska komora vyzvala Kalavskú, aby stratifikáciu nepredložila ani ako obyčajný zákon  PRAVDA.sk
 3. Lekárska komora si o stratifikácii myslí svoje  NOVÝ ČAS
 4. Lekárska komora vyzvala Kalavskú, aby zákon o reforme zdravotníctva nepredkladala vôbec  HNonline.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. USA otestovali raketu stredného doletu - Svet  PRAVDA.sk
 2. USA otestovali raketu stredného doletu  NOVÝ ČAS
 3. Rusko odsúdilo americký raketový test ako eskaláciu vojenského napätia  Aktuality.sk
 4. USA prvýkrát otestovali donedávna zakázanú raketu  HNonline.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kočnerova Threema: Zľakol sa ho aj zať, zrušil mu firmy na Malte  Denník N
 2. Kočnerova Threema: Zľakol sa ho aj zať. Ruším ti firmy na Malte  Aktuality.sk
 3. Po Kuciakovej vražde sa od Kočnera odvrátil aj jeho bývalý zať z Malty  SME.sk
 4. Nové odhalenie z THREEMY: Kočner nadával zaťovi spravujúceho jeho firmy do sráčov, strach po vražde  Topky
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Jedenásty pokus Slavie Praha o skupinovú fázu Ligy majstrov, prekážku tvorí Kluž  ŠPORT.sk
 2. Slavia Praha ide zachraňovať český futbal, jedenásty pokus o skupinu LM  Profutbal.sk
 3. Slavia zabojuje o skupinovú fázu Ligy majstrov  NOVÝ ČAS
 4. ŠPORTOVÉ UDALOSTI DŇA (20. august): Play-off Ligy majstrov aj Slováci na US Open  ŠPORT.sk
 5. ONLINE: CFR Kluž - SK Slavia Praha  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. O americký sen musia najskôr zabojovať: Slovenskí tenisti prekvapili nasadených súperov  Športky.sk
 2. US Open: Šramková, Kučová a Lacko postúpili do 2. kola kvalifikácie  ŠPORT.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na ceste je ďalšie celebritné bábätko!  noviny.sk
 2. Herečka Mirka Partlová sa zverila so sladkým tajomstvom: Čaká bábätko  NOVÝ ČAS
 3. Mirka Partlová (34) po supertajnej svadbe s o 9 rokov mladším: Je tehotná!  Topky
 4. Mirka Partlová prezradila veľkú novinu - čaká bábätko  Najmama.sk
 5. Baby boom neutícha. Slovenská herečka bude prvýkrát mamou  TVNOVINY.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Apple Watch 5 už budúci mesiac s OLED displejom  PC Review
 2. Inteligentné hodinky Apple Watch prídu s titánovým a keramickým puzdrom  touchIT
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vo veku 99 rokov zomrel Vojmír Srdečný, posledný preživší zo Sachsenhausenu  Topky
 2. Zomrel Vojmír Srdečný († 99)  NOVÝ ČAS
 3. Zomrel Vojmír Srdečný, posledný preživší zo Sachsenhausenu - Svet  PRAVDA.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Johnson vyzval Tuska, aby z dohody o brexite 'vypadla' írska poistka  PRAVDA.sk
 2. Johnson žiada Tuska o zmenu v brexitovej dohode  NOVÝ ČAS
 3. Johnson napísal Tuskovi, aby z dohody o brexite „vypadla“ írska poistka  Aktuality.sk
 4. Johnson napísal Tuskovi, aby z dohody o brexite "vypadla" írska poistka  HNonline.sk
 5. Johnson žiada vyškrtnúť írsku poistku z dohody o brexite  SME.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dopravný podnik Bratislava nakúpi vyše 80 nových autobusov  Podkapotou.sk
 2. Bratislavský Dopravný podnik vynoví vozový park  NOVÝ ČAS
 3. Dopravný podnik v Bratislave výrazne obmení vozový park. Nakúpi vyše 80 nových autobusov s kamerovým systémom  HNonline.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Jasmina, toto vidieť nechceme! Syna dojčila na rodinnom stretnutí, vyvolala pohoršenie  PRAVDA.sk

Moderátorka Jasmina Alagič zverejnila na sociálnych sieťach fotografiu, ako na rodinnom stretnutí dojčí svojho maličkého synčeka Sanela. A rozpútala...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vražda Jána a Martiny: VIDEO Meno strelca, lustrácia prokurátorov a tajomstvo zaistených správ  Topky
 2. Kuciak: Prokurátori naznačili, kam sa posunulo vyšetrovanie  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Telekom vylepšil mobilnú aplikáciu: Platba cez Apple Pay a nové možnosti  Živé.sk
 2. S akými novinkami prišla mobilná aplikácia Telekom?  TECHPIT.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Metallica nesklamala a v Prahe opäť zahrala legendárnu skladbu Jožin z Bažin!  music ZONE
 2. Metallica sa fanúšikom poďakovala nádherným videom z Prahy!  music ZONE
 3. Toto bude hrať Metallica v Prahe  music ZONE
 4. Metallica v Prahe už dnes, pozrite si časový harmonogram!  music ZONE
 5. Letňany budú praskať, na koncert kapely Metallica mieri 70-tisíc fanúšikov!  music ZONE
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nový Need for Speed: Heat určite zaujal svojimi možnosťami  Gamesite.sk
 2. Ďalšie pokračovanie úspešnej série Need for Speed: Heat  PC.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Satro: Konkurent láka našich zákazníkov. Tvrdí, že môžu odísť bez pokuty  Živé.sk
 2. Operátor Satro podal trestné oznámenie pre nekalé obchodné praktiky  SatelitnaTV.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Macron chce byť vplyvný líder. Odomkol pevnosť silnému Putinovi  PRAVDA.sk

Šéf Kremľa sa dostal tam, kam francúzski prezidenti pozývajú štátnikov zo zahraničia len výnimočne.

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Europoslanec Uhrík sa vzdáva mandátu  SME.sk
 2. Uhrík sa vzdal jedného z mandátov, v zahraničí bývať nechce  TA3
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Veľká novinka pre novú sezónu: Slovenská firma oficiálnym partnerom Borussie Dortmund  Športky.sk

BRATISLAVA – Spoločnosť ESET sa stala novou posilou popredného nemeckého futbalového klubu Borussia Dortmund. Od aktuálnej sezóny sa ESET dohodol ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Solárna energia je už v Číne lacnejšia ako tá zo zásuvky  PC Review
 2. Do Číny dorazila budúcnosť: Solárna energia je lacnejšia ako tá z národnej siete  TECHBYTE.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google