1. Najdlhšiu etapu Giro d'Italia 2020 skrátili o vyše 100 km  SME.sk
 2. Najdlhšiu etapu Giro d'Italia výrazne skrátili, pelotón sa postavil na odpor  ŠPORT.sk
 3. Posledná šanca zažiariť: Sagana po horách čaká šprintérska etapa  NOVÝ ČAS
 4. ONLINE: Peter Sagan na Giro d'Italia 2020 - 19. etapa LIVE (výsledky)  SME.sk
 5. Sagan má veľkú šancu na triumf: Online prenos z 19. etapy Giro d'Italia  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Pribudlo rekordných 2 581 prípadov. V parlamente pretestujú všetkých poslancov  Aktuality.sk
 2. Koronavírus: Na Slovensku bude zákaz vychádzania  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Čiastočný lockdown sa dotkne aj škôl: Môžu byť zavreté až do Vianoc! Na online vzdelávanie dostanú dotácie  Topky
 2. Materské školy a prvý stupeň základných  Denník N
 3. Školy možno zostanú zatvorené až do Vianoc, avizuje Gröhling  HNonline.sk
 4. Rezort vyčlenil šesť miliónov eur pre školy. Koľko ktoré dostanú?  TA3
 5. Základné umelecké školy sa musia takisto  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Zákaz vychádzania: Kam môžete a kam nie - Domáce  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Testovanie v Bardejove: Rady sa tvoria aj poobede, niektoré odberné miesta neotvorili  Aktuality.sk
 2. Pri pilotnom testovaní na Orave a v Bardejove sa tvoria dlhé rady. Čaká sa aj dve hodiny  SME
 3. MIMORIADNY ONLINE Na Slovensku prebieha plošné testovanie na koronavírus: Minister obrany prezradil prvé čísla infikovaných  Topky
 4. Koronavírus v Bardejove: Celoplošné testovanie na Covid-19 (Online)  Korzár
 5. TA3 je pri veľkom testovaní národa, sprevádzajú ho problémy  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Marek Hamšík zostal na Slovensku, pripravuje sa individuálne  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Neistota ohľadom Chárovej budúcnosti v Bostone graduje: Jeho odchod by sme znášali ťažko  ŠPORT.sk
 2. Kouč Bostonu sa chystá na život bez Cháru: Musím oddeliť osobnú stránku  PRAVDA.sk
 3. Zdeno Chára a Boston Bruins stále nepodpísali novú zmluvu  SME.sk
 4. Tréner Bostonu: Chárov odchod by sme znášali ťažko  NOVÝ ČAS
 5. Opustí Chára Boston? Bolo by to ako dres Bruins bez medveďa v logu  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nové prípady koronavírusu na Slovensku  Noizz.sk
 2. Matovič oznámil ďalší rekord v počte nakazených! Pribudlo tiež 19 úmrtí!  Dnes24.sk
 3. Koronavírus: Na Slovensku pribudlo rekordných 2581 nakazených a počet obetí stúpol na 134 - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 4. Slovensko má nový rekord v počte nakazených. Evidujeme 2 581 prípadov  REFRESHER
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prymula bez rúška, bude aj bez kresla. Babiš žiada jeho odchod  PRAVDA.sk
 2. V noci do reštaurácie, navyše bez rúška. Babiš žiada, aby Prymula odstúpil  SME.sk
 3. Český minister zravotníctva Roman Prymula končí vo vláde  Aktuality.sk
 4. Veľký škandál v Česku: Ministra zdravotníctva žiadajú, aby odstúpil! Pozrite, čo si dovolil počas núdzového stavu  NOVÝ ČAS
 5. Prymulu prichytili v reštaurácii a bez rúška. Babiš ho vyzval na rezignáciu  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Veľké testovanie: po celej Orave sa tvoria dlhé rady, z niektorých miest hlásia problémy  HNonline.sk
 2. Koronavírus: Na Slovensku bude zákaz vychádzania  Aktuality.sk
 3. Celoplošné testovanie na Orave av Bardejove sa začalo, určené je pre ľudí od 10 do 65 rokov (foto)  Webnoviny.sk
 4. Na Slovensku bude zákaz vychádzania, zatvoria aj školy  SME.sk
 5. Bude zákaz vychádzania, na Orave a v Bardejove prísnejší  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
ONLINE: V Európe prituhuje, pridávajú sa ďalšie obmedzenia. Na Slovensku pribudlo 19 obetí  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V nedeľu 25. októbra prejdeme na zimný čas  Aktuality.sk
 2. Zo soboty na nedeľu sa mení čas: Smutná predstava, čo Slovensko čaká po skončení jeho striedania  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Minúta po minúte: Od soboty platí zákaz vychádzania, zatvoria sa školy, testovanie zostáva  Denník N
 2. Koronavírus ONLINE: Na Orave a v Bardejove sa začalo plošné testovanie  Aktuality.sk
 3. KORONA ONLINE: Začína skúška celoplošného testovania na Orave a v Bardejove, od zajtra platí zákaz vychádzania  REFRESHER
 4. Minúta po minúte: Na Orave a v Bardejove sa začína pilotné testovanie, problémy nehlásia  Denník N
 5. Minúta po minúte: Pribudlo ďalších 17 úmrtí, doteraz na Slovensku zomrelo na covid 115 ľudí  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus na Orave: Celoplošné testovanie na Covid-19 (Online) - SME  SME.sk
 2. Na Orave a v Bardejove sa začína trojdňové pilotné testovanie  PRAVDA.sk
 3. Veľké testovanie na Orave av Bardejove sa začalo. Do akcie sú povolaní policajti aj hasiči  HNonline.sk
 4. Orava a Bardejov: Čo sa bude diať v odberových miestnostiach!  NOVÝ ČAS
 5. Bude zákaz vychádzania, na Orave a v Bardejove prísnejší  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Máme 19 nových úmrtí na Covid. Nakazených pribudlo 1728  TA3Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Plošné testovanie bude. Pilotné sa začne ráno na Orave a východe  TA3
 2. Matovič po ohlásení lockdownu: Toto nám pomôže zvládnuť boj s pandémiou!  NOVÝ ČAS
 3. Boj s pandémiou nám pomôže zvládnuť súdržnosť, hovorí Matovič  SME.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Od soboty začne platiť na Slovensku zákaz vychádzania  Denník N
 2. Takto bude vyzerať zákaz vychádzania. Pozrite si zoznam opatrení  HNonline.sk
 3. Takto by mohol vyzerať čiastkový lockdown. Pozrite si predbežný zoznam opatrení  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Európska liga: Slavia Praha nestačila na Hapoel, SSC Neapol prehral | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. Hapoel Beer Ševa FC – SK Slavia Praha: Online prenos z Európskej ligy  Športky
 3. Európska liga: Pozitívni hráči Hapoel Beer Ševa môžu hrať  SME.sk
 4. Európska liga: Hapoel Beer Ševa dostal povolenie hrať | Šport.sk  ŠPORT.sk
 5. Pozitívni hráči izraelského klubu môžu nastúpiť proti Slavii Praha!  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: AC Sparta Praha - Lille OSC (Európska liga) | Šport.sk  ŠPORT.sk
 2. AC Sparta Praha - Lille OSC: Online prenos z Európskej ligy  Športky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Poslanci budú pre pozitívny test Kotlebu hlasovať o prerušení schôdze  Aktuality.sk
 2. Pre pozitívny test Mariána Kotlebu sa v piatok o  Denník N
 3. Poslanci budú kvôli Kotlebovi hlasovať o prerušení schôdze a otestujú sa  HNonline.sk
 4. Poslanci sa po stretnutí s Kotlebom dajú otestovať  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. MIMORIADNA SPRÁVA Je to definitívne: Slovensko ide do lockdownu!  Topky
 2. NIE plošné testovanie ! Toto by mal urobiť ihneď, ale už nový predseda vlády SR v „boji“ proti C-19  BLOG.PRAVDA.sk
 3. Sulík o možnom lockdowne: Ako dlho by podľa neho trval?  NOVÝ ČAS
 4. KORONAVÍRUS Ústredný krízový štáb stále rokuje: Unikla prvá možná verzia lockdownu!  Topky
 5. Minister Sulík sa vyjadril k slovám premiéra Matoviča o lockdowne  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Kotleba má koronavírus. Ako môže byť pozitívny, keď tvrdí, že covid neexistuje, reaguje ironicky Matovič  HNonline.sk
 2. Kotleba tvrdí, že má pozitívny test na koronavírus. Obviňuje sudkyňu Sabovú  Aktuality.sk
 3. Marian Kotleba má koronavírus!  NOVÝ ČAS
 4. Kotleba má koronavírus. Teraz by mal ísť celý parlament do karantény, tvrdí  HNonline.sk
 5. Marian Kotleba má koronavírus: Vraj sa určite nakazil na súde, kde ho odsúdili na 4 roky a 4 mesiace. Rúško tam mal pod nosom  REFRESHER
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Zákaz vychádzania neovplyvní profesionálny šport  ŠPORT.sk
 2. Matovič informoval o rozhodnutí krízového štábu: Plošné testovanie bude, začne platiť zákaz vychádzania  HNonline.sk
 3. Minúta po minúte: Od soboty platí zákaz vychádzania, zatvoria sa školy, testovanie zostáva  Denník N
 4. Koronavírus: Na Slovensku bude zákaz vychádzania  Aktuality.sk
 5. Slovensko čaká čiastočný lockdown, zákaz vychádzania!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Trumpov poradca si strčil ruky do gatí pred mladou novinárkou. V tej chvíli do izby vtrhol Borat  REFRESHER
 2. 10 zaujímavostí o filme Borat 2  Noizz.sk
 3. Toto si o Boratovi (možno) nevedel. Polícia prišla na natáčanie 37-krát a kvôli filmu sa rozviedla aj Pamela Anderson  REFRESHER
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bizarné spomienky známeho herca: Otec zomrel počas orgazmu!  Topky
 2. Herec Matthew McConaughey: Znásilnil ho muž!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koncom júna porodila a dnes... Česká herečka bojuje s koronavírusom!  Topky
 2. Česká herečka sa nakazila pár mesiacov po pôrode  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Minister Naď naznačil miernejší lockdown a následné testovanie  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Na Slovensku treba čím skôr zaviesť celoštátny lockdown, povedal lekár Visolajský z Ústredného krízového štábu  REFRESHERZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Automobilka Kia zastavila výrobu, dôvodom sú problémy dodávateľa  Aktuality.sk
 2. Automobilka Kia zastavila výrobu: Komplikácie kvôli pandémii  NOVÝ ČAS
 3. Kia v Žiline zastavila výrobu, dôvodom sú problémy dodávateľa  HNonline.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lockdown zrejme bude. Krízový štáb začal opatrenia preberať od začiatku  PRAVDA.sk
 2. Celoplošné testovanie alebo lockdown? Premiér Matovič oznámi nové opatrenia proti koronavírusu (naživo)  Webnoviny.sk
 3. Koronavírus na Slovensku: Zasadá krízový štáb - SME  SME.sk
 4. Od pondelka bude zrejme na Slovensku čiastočný lockdown. O všetkom rozhodne Ústredný krízový štáb  Interez.sk
 5. Koronavírus: V stredu má zasadať pandemická komisia, vo štvrtok ústredný krízový štáb  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na COVID-19 zomrela zamestnankyňa a klient zariadenia sociálnych služieb v Košickom kraji  Aktuality.sk
 2. Zomrela zamestnankyňa aj klient domova sociálnych služieb  NOVÝ ČAS
 3. Na KORONAVÍRUS zomrela zamestnankyňa a klient zariadenia sociálnych služieb v Košiciach  Topky
 4. Covidu-19 podľahli zamestnankyňa a klient zariadení sociálnych služieb zo Zemplína  Korzár
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Po náraze do bránky ochrnul v Nórsku iba 18-ročný hokejista  ŠPORT.sk
 2. Nórsky hokejista Mats Hildisch ochrnul po vážnom zranení  SME.sk
 3. Katastrofálna situácia v Nórsku, po náraze do bránky ochrnul iba 18-ročný hokejista  Aktuality.sk
 4. Tragický náraz do bránky. Talent sa dozvedel krutú diagnózu  PRAVDA.sk
 5. FOTO Hrôzostrašné zranenie iba 18-ročného hokejistu: Po náraze do bránky ochrnul!  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Orange povedal, ako bude spúšťať 5G. Pozrite si podrobnosti  Živé.sk
 2. AKTUÁLNE: Orange spustí 5G sieť v Bratislave v apríli 2021  TECHBYTE.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. TEST: Seat Tarraco FR: Rodinné SUV v športovom obale  SME.sk
 2. SEAT Tarraco 2.0 TDI 4Drive: Najkrajšie SUV súčasnosti, ale čo pomer cena-výkon?  Autoviny
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Slovenská lekárska komora požiadala lekárov v zahraničí, aby sa vrátili na Slovensko  Topky
 2. Prezident lekárskej komory: Naliehavá výzva našim doktorom v zahraničí, Slovensko prehráva boj s koronou!  NOVÝ ČAS
 3. Lekári, vráťte sa na Slovensko. Ste nenahraditeľní a dôležití, vyzýva prezident lekárskej komory - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Pribudlo 17 úmrtí, máme 1300 infikovaných zdravotníkov. Premiér hovorí o lockdowne alebo testovaní  Aktuality.sk
 2. Koronavírus ONLINE: Európske krajiny hlásia rekordné počty infikovaných za deň  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Lockdown bude, zrejme na týždeň - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus na Slovensku: Zasadá krízový štáb - SME  SME.sk
 3. Rozhodnutie ústredneho krízového štábu: Čaká nás lockdown?  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: Najviac nových infikovaných je zo Žilinského a Prešovského kraja  Aktuality.sk
 2. Detaily o nových prípadoch nákazy: Prekvapivé zistenie  NOVÝ ČAS
 3. Banskobystrický kraj s vyše 200 prípadmi: PREHĽAD okres za okresom  Revúca24
 4. V počte nových prípadov je Banskobystrický kraj na chvoste: PREHĽAD, odkiaľ sú nakazení  Revúca24
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Prezidentka žiada o jasnú komunikáciu, dojem je zatiaľ chaotický  PRAVDA.sk
 2. Prezidentka: Vládne tu chaos a neistota, ľudia potrebujú jasné informácie  Aktuality.sk
 3. Prezidentka Čaputová hovorí o chaose a neistote: Potrebujeme jasné informácie, odkazuje vláde  Topky
 4. Zuzana Čaputová vyzvala vládnych politikov, aby  Denník N
 5. Prezidentka Čaputová si v čase pandémie opäť podala vládu: Neistota, chaos a stres!  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bojnická nemocnica má zaplnené všetky reprofilizované lôžka: Hrozí desivý scenár  Topky
 2. V Bojniciach sa zaplnili všetky covidové lôžka, na ďalšie nemajú personál  SME.sk
 3. V bojnickej nemocnici hlásia nedostatok lôžok pre nakazených  NOVÝ ČAS
 4. Bojnická nemocnica označila situáciu s koronavírusom za kritickú  SME.sk
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Gott miloval svojich fanúšikov! Ohromuje ich rok po smrti, toto pre nich vymyslel  PRAVDA.sk
 2. Gott uzavrel pred smrťou tajnú dohodu: Neuveríte!  NOVÝ ČAS
 3. Tajná dohoda zosnulého Gotta († 80) s muzikantom Krajčom: Spevák až teraz prezradil podrobnosti  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dara ICH ukázala naplno! Detailným záberom na jej nahé prsia šokovala fanúšikov!  noviny.sk
 2. Najerotickejšia FOTO Dary Rolins? Vytasila holé bradavky  NOVÝ ČAS
 3. Dali jej to vyžrať! Patria TIETO prsia naozaj Dare Rolins?  Pluska.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
KORONAVÍRUS V Česku sa situácia nezlepšuje: Pribudlo rekordných takmer 15-tisíc prípadov  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Zem sa vrátila trojica kozmonautov z orbitálnej základne  Aktuality.sk
 2. Traja astronauti z USA a Ruska sa po pol roku na ISS vrátili na Zem  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Miestni poslanci chcú za plaváreň pol milióna. Mesto Košice dáva polovicu  Korzár Košice
 2. Košickí poslanci schválili kúpu plavárne: Mesto ju chce za 700-tisíc eur  Kosice24
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO: Dievčatko v Karlovej Vsi zrazilo auto, keď prechádzalo na kolobežke cez cestu | Karlova Ves | Mestské časti  Bratislavské Noviny
 2. FOTO Nehoda v Karlovej Vsi: Tínedžerku na kolobežke ZRAZILO auto!  Pluska.sk
 3. Nechýbalo veľa a pribudla by ďalšia tragédia: Školáčku zrazilo na priechode auto, skončila so zlomeninami  NOVÝ ČAS
 4. Hrozivá nehoda v bratislavskej Karlovej Vsi: Dievčatko na kolobežke zrazilo auto  NOVÝ ČAS
 5. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Zavraždeného dejepísára pre útočníka identifikovali tínedžeri za peniaze  SME.sk
 2. Dvoch tínedžerov obvinili zo spolupáchateľstva pri vražde učiteľa vo Francúzsku  Topky
 3. Tínedžeri za peniaze ukázali vrahovi, kto učil o prorokovi  TA3
 4. Dvoch tínedžerov obvinili zo spolupáchateľstva pri vražde učiteľa  Teraz.sk
 5. Dvoch tínedžerov obvinili zo spolupáchateľstva pri vražde dejepisára  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Minister Naď naznačil pred krízovým štábom miernejší lockdown a následné testovanie  Aktuality.sk
 2. KORONAVÍRUS Ústredný krízový štáb má horúce ráno: Všetci čakajú, ako sa vyvinie situácia s lockdownom  Topky
 3. Pandemická komisia sa zhodla: Vyhlásia na Slovensku lockdown?!  NOVÝ ČAS
 4. Rozhodnutie ústredneho krízového štábu: Čaká nás lockdown?  Pluska.sk
 5. Minister Naď naznačil miernejší lockdown a následné testovanie  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Jesenné prázdniny sa majú posunúť: Dôvodom je testovanie  Topky
 2. Jesenné prázdniny sa pre plošné testovanie majú posunúť: Dôležité informácie pre žiakov, učiteľov aj rodičov!  NOVÝ ČAS
 3. Testovanie sa dotkne aj žiakov, jesenné prázdniny sa posúvajú  TA3
 4. Veľká zmena: Jesenné prázdniny školákov sa posúvajú, dôvodom je celoplošné testovanie  Dobré noviny
 5. Jesenné prázdniny sa posunú, kvôli testovaniu  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Je podozrivý, že pomáhal zločincom  Denník N
 2. NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika  Aktuality.sk
 3. MIMORIADNY ONLINE Špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika zadržala NAKA: FOTO Zásah priamo na ulici  Topky
 4. NAKA zadržala špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika (video)  SME.sk
 5. NAKA mala zadržať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika (2)  Teraz.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google