1. Slovákov z VW šokovalo ubytovanie, ktoré im pripravili v Nemecku  TA3
  2. Reakcia slovenského Volkswagenu na ubytovanie v Nemecku!  NOVÝ ČAS
  3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Nepríjemné prekvapenie čakalo začiatkom týždňa na 97 vyslaných zamestnancov bratislavského závodu Volkswagen po príchode do nemeckého Emdenu. Koncernový závod,...

Slovákov z VW šokovalo ubytovanie, ktoré im pripravili v Nemecku | TA3

Nepríjemné prekvapenie čakalo začiatkom týždňa na 97 vyslaných zamestnancov bratislavského závodu Volkswagen (VW) po príchode do nemeckého Emdenu.Nepríjemné prekvapenie čakalo začiatkom týždňa na 97 vyslaných zamestnancov bratislavského závodu Volkswagen (VW) po príchode do nemeckého Emdenu.

Reakcia slovenského Volkswagenu na ubytovanie v Nemecku! | Nový Čas