1. V zelených a žltých okresoch sa zmenia obmedzenia kapacity prevádzok  SME.sk
  2. Prevádzky majú podľa novej vyhlášky ÚVZ uvoľnenejšie COVID opatrenia - vZdravotníctve.sk  Webnoviny.sk
  3. Koronavírus: Limit pre prevádzky v zelených a žltých okresoch sa mení  Aktuality.sk
  4. Pre zelené a žlté okresy sa ruší kapacitné obmedzenie v obchodoch: Iné prevádzky však množstvo ľudí regulovať budú  NOVÝ ČAS
  5. Jedna osoba na 15 metrov štvorcových? V zelených a žltých okresoch to už neplatí  TA3
  6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Zmeny začnú platiť od 14. júna.Zmeny začnú platiť od 14. júna.

V zelených a žltých okresoch sa zmenia obmedzenia kapacity prevádzok - Ekonomika SME

Upravujú sa viaceré opatrenia.Upravujú sa viaceré opatrenia.

Koronavírus: Limit pre prevádzky v zelených a žltých okresoch sa mení | Aktuality.sk

Aktuálne spravodajstvo zo Slovenska, sveta, športové novinky, ekonomika, kultúra a iné aktualityV ružových a červených okresoch môžu prevádzky hudobných, divadelných a pod. organizovať predstavenia pre deti za nastavených protiepidemických opatrení. Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR platná od 14. júna

Prevádzky majú podľa novej vyhlášky ÚVZ uvoľnenejšie COVID opatrenia - vZdravotnictve.sk

Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov sa nebude vzťahovať na prevádzky v stupni monitoringu a v prvom stupni ostražitosti (zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení, napríklad maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania.Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov sa nebude vzťahovať na prevádzky v stupni monitoringu a v prvom stupni ostražitosti (zelená, žltá). Pre niektoré druhy prevádzok sú stále v platnosti iné druhy kapacitných obmedzení, napríklad maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania.

Jedna osoba na 15 metrov štvorcových? V zelených a žltých okresoch to už neplatí - TA3

BRATISLAVA - Od pondelka 14. júna budú platiť nové pravidlá na hraniciach, organizáciu hromadných podujatí a činnosť prevádzok.BRATISLAVA - Od pondelka 14. júna budú platiť nové pravidlá na hraniciach, organizáciu hromadných podujatí a činnosť prevádzok.

Od pondelka sa menia pravidlá na hraniciach aj v prevádzkach. Na hromadné podujatia stačí aj kloktací test | Noviny.sk

Maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania stále platí.Maximálny počet osôb pri stole v prevádzkach verejného stravovania stále platí.

Osoba na 15 m2 nebude od pondelka limitom pre obchody v zelených a žltých okresoch | TVnoviny.sk

Osoba na 15 metrov štvorcových nebude limitom pre prevádzky v zelených a žltých okresoch.Osoba na 15 metrov štvorcových nebude limitom pre prevádzky v zelených a žltých okresoch.

Kapacitné obmedzenia pre prevádzky sa upravia, Mikasov úrad vydal vyhlášku

Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2) sa nebude vzťahovať na prevádzky v stupni monitoringu a v prvom stupni ...Kapacitné obmedzenie jedna osoba na 15 štvorcových metrov (m2) sa nebude vzťahovať na prevádzky v stupni monitoringu a v prvom stupni ...

Pre zelené a žlté okresy sa ruší kapacitné obmedzenie v obchodoch: Iné prevádzky však množstvo ľudí regulovať budú | Nový Čas