1. Vodič dodávky vážne zranil policajta v Londýne mačetou  Aktuality.sk
 2. Dráma v Londýne: Vodič vyskočil z dodávky a mačetou zaútočil na policajta  NOVÝ ČAS
 3. Z dodávky vyskočil muž, mačetou dobodal londýnskeho policajta  TA3
 4. Policajt sa snažil zastaviť dodávku: FOTO Nahnevaný muž ho bodol mačetou, vzali ho už do väzby  Topky
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Smer nepodporí verejnú voľbu kandidátov na ústavných sudcov  Aktuality.sk
 2. Smer odmieta verejnú voľbu kandidátov na ÚS  NOVÝ ČAS
 3. Smer neustúpi. Napriek postoju koaličných partnerov je za tajnú voľbu  TA3
 4. Smer nepodporí verejnú voľbu kandidátov na sudcov, tvrdí Erik Tomáš  HNonline.sk
 5. Smer-SD nepodporí verejnú voľbu kandidátov na sudcov ÚS, tvrdí Erik Tomáš  Topky
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ďalší vlak v plameňoch: Spoje meškajú desiatky minút, doprava je prerušená  Topky
 2. Horiaci vlak v Bratislave ochromil dopravu  NOVÝ ČAS
 3. Medzi Vajnormi a Vinohradmi v Bratislave horel vlak  Aktuality.sk
 4. Čierny deň pre železnice. Na kľúčovej trati horel rušeň, doprava je prerušená  HNonline.sk
 5. Medzi stanicami Bratislava Vinohrady a Hlavná stanica sa vznietil rušeň, doprava je prerušená  HNonline.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Škandál dcéry exprimátora Žiliny: FOTO Alena skončila v cele, luxusné auto šoférovala s 3 promile  Topky
 2. Dcéra exprimátora Žiliny jazdila ožratá  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Stromy padali na autá i autobus. Slovenskom sa prehnali búrky  TA3
 2. HASIČI MALI RUŠNÝ DEŇ: Pre búrky ich zasahovalo vyše 350  Teraz.sk
 3. Počasie sa vybesnilo na celom Slovensku: Hasiči zasahovali pri takmer 200 výjazdoch  NOVÝ ČAS
 4. Slovensko zasiahli silné búrky! VIDEO Rozsiahle škody spôsobil nebezpečný jav bow echo  Topky
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nemal šancu. Lambrecht by neprežil, ani keby spadol v nemocnici  PRAVDA.sk
 2. Lekár tímu Lotto-Soudal: Lambrecht nemal šancu prežiť  ŠPORT.sk
 3. Belgický cyklista Bjorg Lambrecht podľa lekára tímu Lotto - Soudal prakticky nemal šancu prežiť pondelkový pád na pretekoch Okolo Poľska  Denník N
 4. Lambrecht nemal šancu prežiť, tvrdí lekár tímu Lotto-Soudal  Teraz.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Novom Zélande vyplavilo z oceánu kokaín za milióny dolárov  Aktuality.sk
 2. Prekvapujúci nález: Na pláži ležali balíčky, za ich obsah môžete ísť do basy  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ministrova žena figuruje v miliónovom projekte, jej spoločník sa sporí s daniarmi  Aktuality.sk
 2. Nové meno v známej kauze: Žena ministra Gála figuruje v miliónovom projekte, jej spoločník sa sporí s daniarmi  NOVÝ ČAS
 3. Kauza ministra Gála: Jeho žena figuruje v miliónovom projekte, jej spoločník sa sporí s daniarmi  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Trump utešoval obete streľby v Daytone, čelí aj ďalšej kritike  PRAVDA.sk

Prezident Spojených štátov Donald Trump utešoval v stredu obete víkendovej masovej streľby v meste Dayton v americkom štáte Ohio, ale protestujúci ľudia a ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nahnevaný Maduro odvolal rokovania s opozíciou: Za všetko môže Trump!  Topky
 2. Venezuelský prezident Maduro po amerických sankciách pozastavil rokovania s opozíciou  PRAVDA.sk
 3. Americké sankcie voči Venezuele majú dohru  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Cyprus žiada o pomoc európske mocnosti: Nápor s migrantmi nezvláda  Topky
 2. Cyprus vyzval viaceré krajiny EÚ o pomoc pri spracovaní náporu azylantov  Aktuality.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. FOTO Pri diaľnici D2 v Bratislave zadržali 11 nelegálnych migrantov: Ďalších chytili v Rakúsku  Topky
 2. Pri diaľnici D2 v Bratislave zadržali nelegálnych migrantov  Aktuality.sk
 3. Policajti v poli zadržali 11 Afgancov  NOVÝ ČAS
 4. Pri diaľnici D2 v Bratislave zadržali 11 nelegálnych migrantov  HNonline.sk
 5. Pri diaľnici D2 v Bratislave polícia zadržala 11 nelegálnych migrantov  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Najviac ľudí vo Vysokých Tatrách chodí na Hrebienok - Korzár SME  SME.sk
 2. Ktorá časť Tatier prilákala najviac ľudí?  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Na Mesiaci sú tardigrady. Ako sa tam dostali a akú majú šancu na prežitie  SME.sk
 2. Pozemské organizmy mohli prežiť haváriu izraelskej sondy. A priniesť život na Mesiac  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Amazon prerástol aj dopravcov, FedEx s ním ruší spoluprácu  PRAVDA.sk
 2. FedEx ruší spoluprácu s Amazonom, stáva sa pre neho hrozbou  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Danko chce vytvoriť ministerstvo cestovného ruchu a športu  SME.sk
 2. Danko trvá na ministerstve cestovného ruchu a športu  PRAVDA.sk
 3. Danko obhajuje rekreačné poukazy: Zvýšili počet prenocovaní a bojujú s čiernou ekonomikou  Topky
 4. Danko trvá na vytvorení ministerstva cestovného ruchu a športu. Návrh predloží na Koaličnej rade  HNonline.sk
 5. Nezmenil názor: Danko trvá na vytvorení ministerstva cestovného ruchu a športu  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Xiaomi prezradilo viac detailov o 64 Mpx fotoaparáte. A príde aj 108 Mpx telefón  PC Review
 2. 64 Mpx aj 108 Mpx snímače obrazu. Xiaomi chystá nové zariadenia s výkonnými fotoaparátmi  TECHBYTE.sk
 3. Xiaomi predstavilo 64MP senzor do mobilu, pripravuje už aj 108MP  Sector.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Galaxy Book S – ani notebook ani smartfón ale niečo medzi tým  touchIT
 2. Novinka od Samsung má kombinovať Windows 10 a Snapdragon 855  Živé.sk
 3. Samsung Galaxy Book S bude tenký Windows notebook postavený na Snapdragon čipe  Sector.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Billa upozorňuje na podvod. Šíri sa správa, že reťazec rozdáva 500 eur  SME.sk
 2. Billa: Zákazníkom nerozdávame 500 eur, ide o webový hoax  Živé.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V mene ochrany planéty VW zničil stotisíc pojazdných áut - topspeed.sk  TOPSPEED.sk
 2. Ekológia naruby: VW zošrotuje v USA 102 000 funkčných áut!  PRAVDA.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Africký mor ošípaných sa šíri po Slovensku, potvrdili ďalšie prípady  TA3
 2. V okrese Trebišov potvrdili ďalšie prípady afrického moru ošípaných  SME.sk
 3. Na východe sa objavili ďalšie dva prípady afrického moru ošípaných  Aktuality.sk
 4. Východ Slovenska trápi africký mor ošípaných  NOVÝ ČAS
 5. Východ Slovenska straší nákaza: Africký mor sa rozšíril o ďalšie dva prípady  Topky
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bardejovčan naivne uveril hluchonemej žene, objatie ho vyšlo poriadne draho  Topky
 2. Polícia: Muž (60) sa na Levočskej objímal so ženou, takto mala využiť jeho nepozornosť!  Prešov24
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Slovan Bratislava - Dundalk (Európska liga)  SME.sk
 2. Európska liga: ŠK Slovan doma triumfoval nad Dundalkom gólom zo záveru stretnutia  ŠPORT.sk
 3. Slovan zdolal írsky Dundalk. Belasí pôjdu do odvety s tesným náskokom  HNonline.sk
 4. Pred zápasom 3. predkola Európskej ligy: Dundalk si na Slovan najal miestneho špicľa!  NOVÝ ČAS
 5. Tréner ŠK Slovan komentuje najtesnejší triumf nad Dundalkom: V Európe nie je ľahký zápas  ŠPORT.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Slovak Telekom zaznamenal celoslovenský výpadok internetu  Webnoviny.sk
 2. Telekom mal celoslovenský výpadok mobilného a fixného internetu  Živé.sk
 3. Telekom mal celoslovenský výpadok mobilného aj pevného internetu  PRAVDA.sk
 4. Telekom hlási celoslovenský výpadok internetových služieb  REFRESHER
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ukrajinec poskytol Tadžikovi falošné slovenské doklady: Oboch zadržali v Maďarsku  Topky
 2. Tadžik chcel odletieť na falošné slovenské doklady  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Polícia vyšetruje prípad podvodu, dôchodkyňa z Rožňavy prišla o 8000 eur  Aktuality.sk
 2. Dôchodkyňa z Rožňavy ľutuje, že vôbec zodvihla telefón: Staršia žena prišla o 8000 eur  NOVÝ ČAS
 3. Dôchodkyňa doplatila na dôverčivosť: Podvodník sa vydával za jej vnuka, okradol ju o tisíce eur  Topky
 4. V Rožňave úradovali podvodníci: Takto im naletela dôchodkyňa (82), prišla o veľkú sumu  Rožňava24
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Vlaky z Bratislavy meškajú aj vyše hodiny, dôvodom je porucha na trati  SME.sk

BRATISLAVA. Železničná doprava z Bratislavy sa po poruche zabezpečovacieho zariadenia postupne vracia do normálnej prevádzky. Stále však treba rátať s ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Ivana Táslera nachytali: Fotky s inou ženou  TVNOVINY.sk

Spevák nikdy nemal potrebu svoje vzťahy riešiť verejne, preto len on sám vie, ako má vyriešené osobné záležitosti.

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Táslerova manželka Anička konečne prelomila mlčanie: ÁNO, ROZVÁDZAME SA!  Pluska.sk
 2. Táslerova manželka: Pravda o Ivanovej nevere  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Samsung Galaxy Note10: Takto môžete sledovať predstavenie nového smartfónu naživo  touchIT
 2. Exynos 9825 OFICIÁLNE: Samsung predstavil čipset, ktorý bude poháňať Note 10 a Note 10+  TECHBYTE.sk
 3. Samsung nám dnes predstaví nový Galaxy Note 10. Kedy a ako sledovať oficiálnu prezentáciu?  Mobil.sk
 4. Samsung predstavil 7-nm čipset Exynos 9825 pre nové vlajkové lode  TECHBOX.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. McDonald's nevie recyklovať papierové slamky  Interez.sk
 2. Naše papierové slamky sa zatiaľ nedajú recyklovať, priznal McDonald's. Pri plastových to šlo  HNonline.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Ríme zakázali sedieť na Španielskych schodoch  SME.sk
 2. Turistom v Ríme hrozí za sedenie či jedenie a pitie na Španielskych schodoch pokuta  Aktuality.sk
 3. Za sedenie na slávnych rímskych schodoch dostaneš pokutu až 400 €. Mesto zaviedlo nový zákaz  REFRESHER
 4. Polícia zakázala sedieť na slávnych Španielskych schodoch. Takmer fašistické nariadenie, komentuje historik  HNonline.sk
 5. Za sedenie, jedenie a pitie na Španielskych schodoch hrozí pokuta  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Domček deduška Večerníčka v Novej Sedlici opravia  SME.sk
 2. RTVS chce kúpiť chalúpku deduška Večerníčka, požiadala o dotácie  Aktuality.sk
 3. Domček deduška Večerníčka je v žalostnom stave: Nečakaný obrat! Stalo sa, v čo už nikto ani nedúfal  NOVÝ ČAS
 4. RTVS zachráni chalúpku deduška Večerníčka  HNonline.sk
 5. Legendárnu chalúpku deduška z Večerníčka sprístupnia verejnosti  REFRESHER
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Hrozia silné búrky, krúpy a povodne. Platí viacero výstrah  TA3
 2. SHMÚ vydal výstrahy pred búrkami a krúpami  Aktuality.sk
 3. Búrky s krúpami hrozia v noci na celom území, platia výstrahy  SME.sk
 4. Pozor! Búrky s krúpami môžu zasiahnuť sever Slovenska, v jednom okrese hrozia aj povodne  NOVÝ ČAS
 5. SHMÚ varuje: Búrky s krúpami môžu zasiahnuť sever Slovenska, v jedno okrese hrozia aj povodne  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Pod Poľanou zaútočila na turistu medvedica  Aktuality.sk
 2. Na Poľane napadla medvedica známeho fotografa - SME  SME.sk
 3. Medveď útočil na turistu. Buďte maximálne opatrní, vyzvali lesníci  TA3
 4. Na fotografa pri Kyslinkách zaútočil medveď, zachránila ho blízkosť lesnej správy  PRAVDA.sk
 5. Na turistu pri Kyslinkách zaútočila medvedica - SME | MY  SME.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dovolenkári, pozor na Stredozemné more! Zoznam krajín, kde sa útoky žralokov najčastejšie končili smrťou  Topky
 2. Žraloky v Stredozemnom mori: Zoznam krajín, v ktorých zaznamenali najviac útokov  TVNOVINY.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Nezvestnú britskú vedkyňu našli na ostrove Ikaria mŕtvu  PRAVDA.sk

Telo nezvestnej britskej vedkyne Natalie Christopherovej našli v 20 metrov hlbokej rokline na gréckom ostrove Ikaria dva dni po tom, čo zmizla. V stredu o tom ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Česi majú radi prezidentku Čaputovú i pápeža Františka, ukázal nový prieskum  Aktuality.sk
 2. Čaputovú vníma pozitívne 71 percent Čechov - Domáce  PRAVDA.sk
 3. PRIESKUM: Čaputová je medzi Čechmi najpopulárňejšou osobnosťou  Teraz.sk
 4. Toto určite ani vo sne nečakala: Česi dali Čaputovej jasne najavo, čo si o nej myslia  NOVÝ ČAS
 5. Zo zahraničných osobností Česi najlepšie hodnotia slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú – pozitívne ju hodnotí 71 % ľudí. Vyplýva to z prieskumu STEM  Denník N
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Ďalšia supercela vznikla pri Rožňave, búrkový systém postupuje na východ - Korzár SME  SME.sk

Správu aktualizujeme. ROŽŇAVA. Supercelárna búrka, ktorá sa v stredu pred 18. hodinou sformulovala v Slovenskom rudohorí v blízkosti Rožňavy, postúpila ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Konkurencia reaguje na SpaceX. Jej rakety sa vrátia na Zem  Živé.sk
 2. SpaceX rozširuje obzory. Pomôže projektom, ako skCube  Živé.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. I. liga: HC Bratislava sa mení. S novým logom, názvom a nabitým kádrom má najvyššie ambície  ŠPORT.sk
 2. VIDEO Náš hokej si zvyká na nové bratislavské mužstvo: Pred HC Bratislava stojí veľká výzva!  Športky.sk
 3. Slovanu vzniká v Bratislave silná konkurencia  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
S touto sexicou tajne randí ženatý Tásler: Pozrite na to telíčko!  Pluska.sk

Spevák obľúbenej kapely I.M.T. Smile Ivan Tásler (40) sa pred siedmimi rokmi oženil. S priateľkou Aničkou (32) si svoje "Áno" povedal v ďalekej Austrálii. No zdá ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dvanásťročný nemecký chlapec ušiel vlakom do Budapešti  Aktuality.sk
 2. Dvanásťročný nemecký chlapec ušiel vlakom do Budapešti: Dôvod vás prekvapí  NOVÝ ČAS
 3. Dvanásťročný nemecký chlapec chcel vidieť Budapešť, ušiel tam vlakom: Rodičia umierali od strachu  Topky
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Šéf vyšetrovacieho tímu musel skončiť, našli ho v komunikácii Kočnera  SME.sk

BRATISLAVA. Šéf špeciálneho vyšetrovacieho tímu s označením Novinár musel skončiť, našli ho v komunikácii Mariana Kočnera. Informáciu priniesol ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Búrky hrozia na celom území Slovenska, platia výstrahy  SME.sk
 2. Na východe a na juhu stredného Slovenska hrozia popoludní búrky  Aktuality.sk
 3. Vo viacerých častiach Slovenska hrozia búrky. Meteorológovia varujú pred zatopením podchodov  HNonline.sk
 4. Meteorológovia varujú pred búrkami, platí výstraha pre celé Slovensko  HNonline.sk
 5. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
Odišli od Matoviča, Červeňáková a Gaborčáková budú kandidovať za KDH  SME.sk

BRATISLAVA. Nezaradené poslankyne Elena Červeňáková a Soňa Gaborčáková budú v budúcoročných parlamentných voľbách kandidovať za ...

Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Smer je ohováraný a hanobený za Kočnerovu komunikáciu, vyhlásil Fico: Gašpara nekomentuje  Topky
 2. Fico o Kočnerovi: Sedí vo väzbe, nemohol mať vplyv na políciu a prokuratúru  Aktuality.sk
 3. Fico: Kiska je typický Bašternák - Domáce  PRAVDA.sk
 4. Pôjde Fico ešte na večierok Bonulu? Majiteľa dobre poznám, je to starý pán. Veď firma neurobila nič  HNonline.sk
 5. Fico pochybuje o vplyve Kočnera na vyšetrovateľov  SME.sk
 6. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Spartak Moskva - HC Slovan Bratislava  ŠPORT.sk
 2. ONLINE: Slovan Bratislava - Spartak Moskva (hokej, prípravný zápas)  SME.sk
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Paulo Dybala opúšťa Juventus. Prestupuje do Premier League za 70 miliónov  Šport7.sk
 2. Megaprestup je na spadnutie. Tottenhamu sa podarilo presvedčiť Juventus  ŠPORT.sk
 3. Situácia okolo Dybalu nabrala rýchly spád. Tottenham údajne presvedčil Juventus  Profutbal.sk
 4. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VoLTE, prenos hlasu cez LTE, podporujú na Slovensku už desiatky telefónov  TECHBOX.sk
 2. 10 najpredávanejších telefónov v Orangei za júl 2019  touchIT
 3. Zobraziť všetko o téme v aplikácii Správy Google