1. Štát zaplatí za testy na plošné testovanie viac ako 52 miliónov eur  SME.sk
  2. Koronavírus: Hmotné rezervy zaplatia za testy na plošné testovanie 52,3 milióna eur bez DPH  Aktuality.sk
  3. Vyčíslili, koľko bude stáť plánované celoplošné testovanie  TA3
  4. Ukázali zmluvy na testy pre celé Slovensko. Štát zaplatí desiatky miliónov eur  HNonline.sk
  5. Celoplošné testovanie Slovenska: Koľko za to štát vysolí a kedy to chce Matovič spustiť?  NOVÝ ČAS
  6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Správa štátnych hmotných rezerv uzavrela kúpne zmluvy s troma firmami.Správa štátnych hmotných rezerv uzavrela kúpne zmluvy s troma firmami.

Štát zaplatí za testy na plošné testovanie viac ako 52 miliónov eur - SME

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) uzavrela kúpne zmluvy na skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 s troma firmami.Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) uzavrela kúpne zmluvy na skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 s troma firmami.

Koronavírus: Hmotné rezervy zaplatia za testy na plošné testovanie 52,3 milióna eur bez DPH | Aktuality.sk

Testy na avizované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 vyjdú štát na 52,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Správa štátnych hmotných rezerv...

Vyčíslili, koľko bude stáť plánované celoplošné testovanie | TA3

Antigénové testy nakúpili hmotné rezervy od viacerých spoločností.Antigénové testy nakúpili hmotné rezervy od viacerých spoločností.

Ukázali zmluvy na testy pre celé Slovensko. Štát zaplatí desiatky miliónov eur

Testy na avizované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 vyjdú štát na 52,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty. Okamžité reakcie na celoplošnéTesty na avizované celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19 vyjdú štát na 52,3 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty.

Celoplošné testovanie Slovenska: Koľko za to štát vysolí | Nový Čas