1. Na Slovensku v piatok pribudlo 23 prípadov ochorenia COVID-19  PRAVDA.sk
  2. Pribudli nové prípady ochorenia COVID-19  NOVÝ ČAS
  3. Na Slovensku vo štvrtok pribudlo 19 prípadov ochorenia COVID-19  Teraz.sk
  4. Počet denných prírastkov sa rapídne znížil. Stále však ide o dvojciferné číslo  Hudba.sk
  5. Najviac nových prípadov pribudlo v tomto kraji: Koronavírus porazili ďalší pacienti  NOVÝ ČAS
  6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Celkovo Slovensko doteraz eviduje 1 893 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.Celkovo Slovensko doteraz eviduje 1 893 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

Na Slovensku v piatok pribudlo 23 prípadov ochorenia COVID-19 - Domáce - Správy - Pravda.sk

V piatok (10. 7.) na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1893 pozitívne testovaných na ochorenieV piatok (10. 7.) na Slovensku pribudlo 23 prípadov nákazy novým koronavírusom.

Pribudli nové prípady ochorenia COVID-19 | Nový Čas

Celkovo krajina doteraz eviduje 1870 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19. Celkovo krajina doteraz eviduje 1870 pozitívne testovaných na ochorenie COVID-19.

BRATISLAVA - Vo štvrtok (9. 7.) na Slovensku pribudlo 19 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1870 pozitívne testovanýchBRATISLAVA - Vo štvrtok (9. 7.) na Slovensku pribudlo 19 prípadov nákazy novým koronavírusom. Celkovo krajina doteraz eviduje 1870 pozitívne testovaných

Počet denných prírastkov sa rapídne znížil. Stále však ide o dvojciferné číslo | Glob.sk