1. Pence nevylúčil aktiváciu 25. dodatku ústavy, na inauguráciu príde  SME.sk
 2. Viceprezident USA Pence nevylučuje aktiváciu 25. dodatku ústavy  Aktuality.sk
 3. Mike Pence s Trumpom neprehovoril od násilností v kapitole  NOVÝ ČAS
 4. Pence nevylučuje aktiváciu 25. dodatku ústavy USA: Zúčastní sa aj na inaugurácii  Topky
 5. Muža, ktorý na virálnej fotke odnáša  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Mikasov úrad reagoval na udeľovanie výnimiek: Chápeme, že občania to môžu vnímať citlivo  HNonline.sk
 2. Hlavný hygienik reaguje po udelení výnimky vicepremiérovi Holému, uvítal by ich celkové zrušenie  Aktuality.sk
 3. Remišová navrhne v koalícii obmedzenie udeľovania výnimiek  SME.sk
 4. Remišová navrhne obmedziť udeľovanie výnimiek a zredukovať vyhlášku hygienika  PRAVDA.sk
 5. Vicepremiérka Remišová zaujala voči výnimkám jasné stanovisko  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Potvrdili 82 nových úmrtí  Aktuality.sk
 2. Koronavírus: Pribudlo 48 potvrdených úmrtí s nákazou a tisícky pozitívne testovaných  Aktuality.sk
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Predĺženie núdzového stavu musí ešte odobriť parlament  TA3
 2. V utorok sa zídu poslanci: Odobriť majú predĺženie núdzového stavu  Topky
 3. Poslanci sa opäť zídu v utorok, odobriť majú predĺženie núdzového stavu  SME.sk
 4. Poslanci majú na najbližšej schôdzi odobriť predĺženie núdzového stavu  Aktuality.sk
 5. V utorok bude rokovať parlament. Poslanci majú odobriť predĺženie núdzového stavu  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Tréner majstra o veľkej katastrofe: Ani krik nepomohol, tak slabo som mužstvo ešte hrať nevidel!  ŠportkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Jávskom mori objavili časť vraku havarovaného lietadla  Aktuality.sk
 2. Objavili časť vraku padnutého lietadla, na palube bolo 62 ľudí  TA3
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Testovnie ONLINE: Nitra za dva dni otestovala vyše 25-tisíc ľudí, Púchov hlási prvé čísla  Aktuality.sk
 2. Minúta po minúte: Infekčnejšiu mutáciu koronavírusu potvrdili už aj v Bratislave. Sme v lockdownovej pasci, hovorí Matovič  Denník N
 3. ONLINE Plošné testovanie v troch okresoch: Testy zatiaľ odhalili desiatky pozitívnych! Priebeh je pokojný  Topky
 4. V Košiciach za dva dni otestovali vyše 30-tisíc ľudí, do Nitry priviezli ďalší chladiarenský príves  Aktuality.sk
 5. Koronavírus na Slovensku MINÚTA PO MINÚTE (Plošné testovanie, Prípady, Lockdown)  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. La Liga: Club Atlético Osasuna - Real Madrid 0:0  ŠPORT.sk
 2. Messi s Griezmannom si zastrieľali. Real zakopol u outsidera  PRAVDA.sk
 3. Barcelona sa opäť posunula v tabuľke: Výhru nad Granadou režíroval Messi a Griezmann  NOVÝ ČAS
 4. Granada CF - FC Barcelona (La Liga)  ŠPORT.sk
 5. VIDEO Messi s Griezmannom zariadili drvivý triumf Barcelony, Real Madrid zaváhal  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vo veku 90 rokov zomrel český režisér František Filip - Kultúra SME  SME.sk
 2. Smutné správy: Zomrela legenda († 90) českej televíznej tvorby  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Svetový pohár: Tommy Ford vyviazol z pádu bez vážnejšej ujmy, druhý lyžiar toľko šťastia nemal  ŠPORT.sk
 2. VIDEO: Tommy Ford a Lucas Braathen a ich pády v Adelbodene  SME.sk
 3. Stáli pri ňom všetci svätí: Američan po hrozivom páde vyviazol takmer bez ujmy  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Nio ET7: Špičkový čínsky elektromobil s dojazdom 1 000 km predstavený  Tesla magazín
 2. 1000 km elektromobil je tu. Čínska značka predstavila lacnú vlajkovú loď, ktorú by v Európe kupovali masy  FonTech
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dopravné lietadlo po odlete z Indonézie stratilo kontakt s dispečingom  Aktuality.sk
 2. Lietadlo, po ktorom pátrali, sa zrútilo. Mali v ňom byť desiatky ľudí  TA3
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Rakúska ministerka odstúpila pre podozrenie z plagiátorstva, dizertačnú prácu robila na Slovensku  HNonline.sk
 2. Rakúska ministerka končí: Má to spojitosť so Slovenskom  NOVÝ ČAS
 3. Rakúska ministerka odstúpila pre podozrenie z plagiátorstva, titul mala z STU  Aktuality.sk
 4. Rakúska ministerka odstúpila pre podozrenie z plagiátorstva: Prácu robila na Slovenskej technickej univerzite  Topky
 5. Rakúska ministerka odstúpila pre titul zo slovenskej STU, v práci odpisovala  Denník N
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Britskú kráľovnú Alžbetu II. a princa Philipa zaočkovali proti Covidu-19  SME.sk
 2. Koronavírus: Britská kráľovná Alžbeta II. a princ Philip sú zaočkovaní  Aktuality.sk
 3. Kráľovnu a vojvodu zaočkovali. Na vstup do Británie treba mať test  TA3
 4. Britská kráľovná Alžbeta II. a princ Philip sú už zaočkovaní proti COVID-19  PRAVDA.sk
 5. Britská kráľovná Alžbeta II. a princ Philip sa nechali zaočkovať proti koronavírusu  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS Manželka francúzskeho prezidenta Brigitte Macronová sa zotavila  Topky
 2. Je z toho vonku: Brigitte Macronová prekonala koronavírus  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Situácia v bystrickom regióne sa výrazne zhoršuje, v hre je aj prísnejší lockdown  SME.sk
 2. Kritická situácia v okrese Banská Bystrica: COVID-19 udrel naplno, v hre sú iba dve možnosti  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Kritická situácia aj v Banskej Bystrici! Sú len dve cesty: Testovanie alebo prísnejší lockdown  Topky
 4. Ján Nosko: Situácia so šírením koronavírusu v okrese Banská Bystrica je vážna  Bystricoviny
 5. V Banskobystrickom kraji sa pandemická situácia zhoršuje zo dňa na deň, chcú prísnejší lockdown  Webnoviny.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. KORONAVÍRUS V sobotu bolo otestovaných v Nitre viac ako 14-tisíc ľudí  Topky
 2. V sobotu otestovali v Nitre o vyše štyritisíc ľudí viac ako v piatok  MY Nitra
 3. Testovanie v Nitre: Hlásia vysoké percento pozitívnych!  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Krajčí: Nový variant koronavírusu sa potvrdil už aj v Bratislave  PRAVDA.sk
 2. Vysoko nákazlivý kmeň koronavírusu sa už šíri v Bratislave. Tvrdý lockdown bude musieť byť dlhý, odkázal Krajčí  REFRESHER
 3. Nová mutácia je aj v Bratislave, Krajčí avizuje dlhodobé opatrenia  TA3
 4. Koronavírus: Nový variant nákazy sa potvrdil už aj v Bratislave  Aktuality.sk
 5. Nový variant vírusu potvrdili už aj v Bratislave, Krajčí hovorí o dlhodobých prísnych opatreniach  SME.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Herec Janko Kroner v nemocnici: Pokus o samovraždu?  Pluska.sk
 2. Pokus o samovraždu! Janko Kroner (64) skončil v nemocnici: Našťastie žije!  Topky
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Väčšina Američanov je za okamžité odvolanie Trumpa  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vráťte tretinu výplaty, píše Česko medikom, ktorí pomáhali v druhej vlne pandémie  HNonline.sk
 2. Rana pod pás, akú nik nečakal! Medici v Česku musia vrátiť peniaze za pomoc v druhej vlne pandémie  NOVÝ ČAS
 3. Študenti, ktorí v Česku pomáhali v druhej vlne pandémie, musia spätne zdaniť svoje výplaty  Aktuality.sk
 4. ONLINE: Rakúšania kontrolujú Slovákov, Íri bojujú s juhoafrickou mutáciou  PRAVDA.sk
 5. KORONAVÍRUS Šokujúce! Chceli pomáhať, musia platiť: Česi zmenili zákon, medici prídu o časť platu  Topky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus: V Púchove a ďalších 9 obciach testujú obyvateľov  Aktuality.sk
 2. V Púchove a ďalších deviatich obciach okresu sa začalo testovanie  HNonline.sk
 3. V okrese Púchov prebieha celoplošné testovanie - SME | MY Považská  SME.sk
 4. Testovanie ONLINE: V Nitre skúšajú aplikáciu, ktorá by nahradila papierový certifikát, v Košiciach otestovali prvý deň 11-tisíc ľudí  Aktuality.sk
 5. Púchov začína s testovaním, pripravili desiatky odberných miest  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Matovič sa obáva, že výsledky tvrdšieho lockdownu nie je vidieť. Čakajú nás ťažké rozhodnutia, tvrdí  HNonline.sk
 2. Premiér plánuje zvolať vládu: Obávam sa, že výsledky tvrdšieho lockdownu nie je vidieť  Aktuality.sk
 3. Premiér sa obáva, že opatrenia nefungujú. Avizoval rokovanie  TA3
 4. Chcete ísť do reštaurácie či školy? SNÍVAJTE o tom dva mesiace, odkazuje Matovič  Dnes24.sk
 5. Matovič priznal obavy: Čakajú nás ťažké rozhodnutia! Na jedno rovno môžeme zabudnúť  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Indonézsky Boeing sa zrútil do Jávskeho mora - Svet  PRAVDA.sk
 2. Indonézske dopravné lietadlo sa zrútilo v Jávskom mori  HNonline.sk
 3. Boeing 737 sa zrútil nad morom a záhadne zmizol! Zakliate miesto  NOVÝ ČAS
 4. Indonézske lietadlo s približne 60 ľuďmi stratilo kontakt s dispečingom  SME.sk
 5. Indonézske aerolinky stratili kontakt s Boeingom 737-500, na palube je vyše 50 ľudí  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
ONLINE Pohreb Milana Lučanského: Platia mimoriadne opatrenia! Prišiel aj Kaliňák a ďalšie stovky ľudí  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Posledná nádej zhasla, niet cesty späť: Meghan s Harrym nadobro spečatili svoj osud  Aktuality.sk
 2. Vyšiel s pravdou von: Toto je pravý dôvod, prečo princ Harry odišiel od rodiny  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Proti KORONAVÍRUSU existujú tri vakcíny: Vedci ich porovnali! Tieto sú najúčinnejšie  Topky
 2. Ktorá vakcína viac vydrží, koľko stoja a ktorej budeme mať najviac? Porovnanie vakcín od Pfizeru, Moderny a AstraZeneca  Denník N
 3. Šéf Moderny: Naša vakcína na koronavírus vás ochráni na 2 roky  TECHBYTE.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Republikánska senátorka z Aljašky vyzýva Trumpa, aby odstúpil  Aktuality.sk
 2. Na Trumpovu hlavu sa sype kritika z každej strany: Republikánska senátorka z Aljašky mu poriadne naložila!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Vicepremiér Holý má výnimku od Mikasa. Do Británie pravidelne cestuje za rodinou, vrátiť sa môže bez karantény a testu  REFRESHER
 2. Holý nemusí po návrate z Británie do karantény ani na test. Mikas mu dal výnimku  Hudba.sk
 3. KORONAVÍRUS Holý dostal výnimku! Po návrate z Británie ani test, ani karanténa: V hre je jej zrušenie  Topky
 4. Holý sa po návrate z Británie obišiel bez karantény aj bez testu. Zariadil mu to Mikas  HNonline.sk
 5. Rovní a rovnejší...Štefan Holý (Sme rodina) má výnimku...je to pre Vás prejav papalašizmu?  Korzár
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Ministerstvo vnútra chce novelu o štátnom občianstve predložiť vláde ešte tento mesiac  SME.sk
 2. Novelu zákona o štátnom občianstve chce rezort vnútra predložiť v januári  Aktuality.sk
 3. O pas prišli tisícky ľudí, ministerstvo predloží novelu zákona  TA3
 4. Rezort vnútra: Zákon o štátnom občianstve pripravil o pas 3596 ľudí  Teraz.sk
 5. O vrátenie slovenského pasu požiadalo 1147 ľudí, získalo ho zatiaľ 1058  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. PCR testy odhalili 4072 infikovaných. Pribudlo 48 úmrtí - Domáce  PRAVDA.sk
 2. Koronavírus na Slovensku: Pribudlo viac ako štyritisíc pozitívnych PCR testov, potvrdili ďalších 48 úmrtí  HNonline.sk
 3. Koronavírus: Najviac nových prípadov je v Nitrianskom kraji, najmenej v Trnavskom  Aktuality.sk
 4. Pribudlo vyše 4-tisíc pozitívnych PCR testov. Ďalšie tisíce z antigénov  Korzár
 5. Pribudlo skoro 3-tisíc prípadov COVID-19. Vzrástol aj počet obetí  Hudba.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. VIDEO Žampa najlepší spomedzi nepostupujúcich, obrovský slalom jednoznačne ovládol Pinturault  Športky
 2. ONLINE: Adam Žampa - obrovský slalom, 1. kolo LIVE dnes (Adelboden)  SME.sk
 3. Svetový pohár: Adam Zampa v obrovskom slalome stratil 3 sekundy  ŠPORT.sk
 4. Obrovský slalom bol o jedinom pretekárovi: Pinturault nechal konkurenciu ďaleko za sebou  Športky
 5. Adam Žampa päť stotín od postupu  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Raduje sa aj Slovák. Borussia vykúzlila proti Bayernu veľký obrat  PRAVDA.sk
 2. VIDEO Borussia predviedla výkon hodný majstra: Bayern na lopatkách, prehajdákal dvojgólový náskok  Športky
 3. Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Bayern Mníchov 2:3  ŠPORT.sk
 4. Bundesliga: Bayern Mníchov prehral, teší sa Mönchengladbach  SME.sk
 5. Bývalý dlhoročný prezident FIFA je v nemocnici: Jeho zdravotný stav je vážny  Športky
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Demokrati predložia ústavnú žalobu na Trumpa už v pondelok: Biden nechce impeachment, na TOTO sa teší  Topky
 2. Americký prezident Joe Biden svojimi výrokmi zakopal Trumpa pod čiernu zem: Je hanbou krajiny!  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Trump prišiel o svoj účet na Twitteri. Natrvalo  PRAVDA.sk
 2. Twitter natrvalo zablokoval Trumpov účet  SME.sk
 3. Twitter natrvalo odstránil Trumpov účet  Aktuality.sk
 4. Twitter natrvalo zrušil účet Donaldovi Trumpovi pre podnecovanie násilia  Denník N
 5. Trump obvinil sociálnu sieť Twitter zo sprisahania  NOVÝ ČAS
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus na Slovensku MINÚTA PO MINÚTE (Plošné testovanie, Prípady, Lockdown)  SME.sk
 2. Testovanie ONLINE: Za prvý deň otestovali v Nitre 10-tisíc ľudí, v Košiciach robia dvojitú kontrolu  Aktuality.sk
 3. Testovanie v Nitre je pokojné, počty hospitalizovaných sú stále extrémne  PRAVDA.sk
 4. KORONAVÍRUS V Nitre aj Košiciach sa začalo testovanie: Pred odbernými miestami sú dlhé rady  Topky
 5. Koronavírus: Mutácia z Británie sa objavila už aj v Nitre  Aktuality.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Koronavírus ONLINE: Rakúsko sprísňuje kontroly na hraniciach so Slovenskom  Aktuality.sk
 2. Slováci, pripravte sa sprísnené hraničné kontroly: Rakúsko pre pandémiu podniklo rázne kroky  NOVÝ ČAS
 3. KORONAVÍRUS Rakúsko dočasne pre pandémiu sprísňuje kontroly na hraniciach so Slovenskom  Topky
 4. Rakúsko obnovuje kontroly na hraniciach so Slovenskom a Českom  Denník N
 5. Rakúsko sprísňuje hraničné kontroly, niektoré priechody uzavrú  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Lučanského pochovali pod dohľadom policajtov - Domáce  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Igor Matovič a Boris Kollár pošlú Milanovi Lučanskému vence  Pluska.sk
 2. Pohreb Milana Lučanského († 51): Gesto Matoviča v deň poslednej rozlúčky s generálom  NOVÝ ČAS
 3. Zmätky pre Lučanského pohreb: Nemá premiér Matovič pod kontrolou Úrad vlády? Skritizoval vlastný odbor  Topky
 4. Lučanského rodina dostala na pohreb výnimku, účastníci musia mať negatívny koronatest  SME.sk
 5. Premiér posiela veniec, prezidentka napísala Lučanského žene list  TA3
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Takto to už ďalej nejde! Vojna medzi OĽaNO a SaS sa vyostruje, na odchod Sulíka vyzýva ďalší politik  TopkyZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Pribudlo vyše 2-tisíc prípadov, pozitivita dosiahla 26 percent - Domáce  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Bundesliga: Borussia Mönchengladbach – Bayern Mníchov 2:3  ŠPORT.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Saková a Pellegrini na Lučanského pohreb neprídu: Policajné pocty nebudú! Kondolovala aj prezidentka  Topky
 2. Veľké manévre 24 hodín pred pohrebom Lučanského († 51)  NOVÝ ČAS
 3. Pohreb policajného exprezidenta Lučanského († 51): Cesty do Štrby uzatvorili  NOVÝ ČAS
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. ONLINE: Michalovce - Slovan  PRAVDA.sk
 2. HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava (Tipos extraliga)  ŠPORT.sk
 3. Michalovce zvládli nájazdový rozstrel so Slovanom | HokejPortal.sk  Hokejportal
 4. HK Dukla Michalovce - HC Slovan Bratislava: Online prenos z Tipos Extraligy  Športky
 5. Slovan padol v dráme na východe. Poprad sa vrátil na čelo  PRAVDA.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. V Nitre otestovali tisícky zamestnancov firmy Jaguar: Matovič varuje pre nedostatkom ľudí! Náhrada nie je  Topky
 2. Koronavírus: Pokiaľ bude príliš veľa chorých, firmy ich nebudú mať kým nahradiť, tvrdí Matovič  Aktuality.sk
 3. Nitrianska automobilka otestovala už tisíce svojich zamestnancov  TA3
 4. Nitriansky Jaguar infekcii zatiaľ odoláva. Dokedy? - Magazín  PRAVDA.sk
 5. Matovič: Pokiaľ bude príliš veľa chorých, firmy ich nebudú mať kým nahradiť  HNonline.sk
 6. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Rútila sa viac ako 100 km/h. Vlhová sa v zjazde nestratila  PRAVDA.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Bojovník UFC Irwin Rivera sa pokúsil zavraždiť sestry!  ŠPORT.sk
 2. Bojovník MMA pobodal svoje sestry: Absurdné ospravedlnenie jeho otrasného činu  NOVÝ ČAS
 3. Šialený skutok bojovníka UFC! Pokúsil sa zavraždiť svoje sestry, pretože mu to nariadila „vyššia sila”  ŠPORT.sk
 4. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
 1. Dara ukázala brucho v bikinách: Ľudia odkazujú - najedz sa!  Pluska.sk
 2. Sexi Dara si užíva arabské slnko: Toto jej budete závidieť  NOVÝ ČAS
 3. Zobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Akcie Hyundai prudko stúpli, rokuje s Apple o autonómnych autách  SME.skZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google
Ktorá vakcína viac vydrží, koľko stoja a ktorej budeme mať najviac? Porovnanie vakcín od Pfizeru, Moderny a AstraZenecy  Denník NZobraziť Všetko o téme v aplikácii Správy Google